Investiţii pentru sănătatea populaţiei

Proiectul “Controlul integrat al poluării cu nutrienţi”, implementat şi în comunele Gratia, Orbeasca şi Islaz
Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în parteneriat cu Consilile Judeţene şi administraţiile publice locale din toate zonele ţării implementează proiectul “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”, proiect de anvergură ce se adresează îndeosebi localităţilor din mediul rural care au o mare expunere la doi dintre factorii cei mai nocivi asupra sănătăţi omului, şi anume a nitriţilor şi nitraţilor din sursele de apă potabilă şi din pânza freatică. Existenţa nitriţilor şi a nitraţilor în apa potabilă poate afecta grav sănătatea oamenilor, în cazul copiilor de vârste foarte mici îmbolnăvirea putând conduce chiar şi la decese. Proiectul are o valoare de 60 de milioane de euro, 50 de milioane euro provenind dintr-un împrumut de la Banca Mondială, diferenţa de 10 milioane euro fiind asigurată de la Ministerul Mediului, de la Consiliile judeţene şi administraţiile publice locale implicate în proiect.
În contextul implementării acestui proiect şi în trei dintre localităţile teleormănene, respectiv a comunelor Gratia, Orbeasca şi Islaz, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Consiliul Judeţean Teleorman au organizat ieri, la Alexandria, o conferinţă de presă. Întrunirea a avut loc la sala de conferinţe a Prefecturii Teleorman. Ministerul Sănătăţii şi Schimbărilor Climatice a fost reprezentat de Manuela Udroiu, managerul proiectului şi de Sorin Rădulescu, iar Consiliul Judeţean Teleorman de către vicepreşedintele Ilie Bălan. Au luat, de asemenea, parte specialişti şi cadre de conducere de la Agenţia Judeţeană Pentru Protecţia Mediului, de la Garda de Mediu Teleorman, Direcţia judeţeană pentru Agricultură, Autoritatea Sanitar-Veterinară, Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, primarii localităţilor Gratia, Orbeasca şi Islaz, numeroşi jurnalişti din presa centrală şi locală. Tema exactă a conferinţei de presă, aşa cum a fost formulată de către organizatori :”Reducerea poluării din surse agricole a apelor şi a solului. Aspecte privitoare la implementarea proiectului; stadiul investiţiilor din judeţul Teleorman”.
Subproiectul pus în aplicare în comuna Gratia, început în urmă cu trei ani, se află în stadiul final, investiţia concretizându-se în amenajarea sistemului de canalizare, a unui depozit de gunoi de grajd provenit din gospodăriile populaţiei şi din fermele de creştere a animalelor, în dotarea formaţiunii care se ocupă de o astfel de activitate de ecologizare a localităţii şi a terenurilor agricole cu tractor, remorci, utilaje de încărcat şi de lucru pe platforma de gunoi, precum şi o staţie de epurare a apelor uzate. Cum era şi normal, de câţiva ani la Gratia se află în funcţiune sistemul de alimentare cu apă a localităţii, foarte multe din gospodăriile populaţiei fiind deja racordate la respectivul sistem de distribuţie a apei potabile.
În cazul localităţilor Orbeasca şi Islaz, investiţiile vor fi puse în aplicare în anii 2014-2015. În cadrul conferinţei de presă, cu participarea interactivă a factorilor răspunzători cu o astfel de activitate în judeţ, au fost abordate aspecte privind sistemele comunale de depozitare şi manipulare a gunoiului de grajd, plantarea de vegetaţie forestieră cu rol de protecţie şi reabilitarea pajiştilor, canalizarea şi epurarea apelor uzate, promovarea Codului bunelor practici agricole. Cu un accent corespunzător pe necesitatea conştientizării populaţiei privind îmbunătăţirea practicilor de gestionare a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, pentru combaterea poluării apelor şi a solului cu nutrienţi, pentru practicarea unei agriculturi care să conducă la obţinerea de recolte sănătoase şi la un curat pentru generaţiile prezente şi viitoare.

George ZAVERA