Investiţii majore pentru modernizarea şcolilor şi grădiniţelor din Teleorman

Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ștefan, a aprobat completarea listei – sinteză a obiectivelor care vor fi finanţate prin subprogramul ”Unităţi şi instituţii de învăţământ de stat” cu 86 de noi obiective de investiţii. Din acestea, 16 proiecte finanțate de la bugetul de stat vor fi implementate în judeţul Teleorman. Sunt proiecte de reabilitare, extindere, modernizare şi dotare a unor școli și grădinițe din mediul rural, dar și pentru construcția unui nou corp de clădire în Campusul Universitar al Universității Valahia, din Alexandria. Obiectivele de investiții vor fi realizate în următoarele localități:

 • Municipiul Alexandria – Reabilitare, refuncţionalizare şi extindere corp existent C1 şi construire corp cădire Campus Universitar, Universitatea Valahia;
 • Comuna Băbăiţa – Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială;
 • Comuna Beuca – Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială;
 • Comuna Călineşti – Reabilitare şi modernizarea Şcolii Gimnaziale;
 • Comuna Dobroteşti – Reabilitare, consolidare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr.1;
 • Comuna Dracea – Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială;
 • Comuna Drăgăneşti Vlaşca – Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială;
 • Comuna Lisa – Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Grădiniţa Lisa şi Centrul de zi pentru şcolari şi reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială;
 • Comuna Mereni – Creşterea eficienţei energetice la Şcoala Gimnazială Mereni, sat Merenii de Jos;
 • Comuna Putineiu – Extindere local Şcoala Gimnazială pentru înfiinţarea de grupuri sanitare. Extindere local Grădiniţă cu program normal, pentru înfinţare grupuri sanitare
 • Comuna Săceni – Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială;
 • Comuna Slobozia Mândra – Modernizarea Şcolii Gimnaziale;
 • Comuna Ştorobăneasa – Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare Școala Gimnazială “Vasile Racottă;
 • Comuna Suhaia – Consolidare, modernizare, extindere şi dotare Şcoala Gimnazială.

George ZAVERA