Investiții ce pot fi făcute de fermieri, în 2017, cu fonduri europene nerambursabile

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat noile ghiduri ale solicitantului, în varianta consultativă, pentru 10 submăsuri de investiții cu fonduri europene din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Ghidurile solicitantului publicate sunt pentru : Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”, Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”, Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” – ITI DD, Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”, Submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” – ITI DD, Submăsura 9.1 „Inființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”, Submăsura 9.1a „Inființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”. Conform A

FIR, în anul 2017 vor fi lansate următoarele Submăsuri de finanțare nerambursabilă:

In luna aprilie:

 • 4.1” „Investiții în exploatațiile agricole” – componenta vegetal, suma alocată fiind de 105 milioane euro.
 • 4.1” „Investiții în exploatațiile agricole” – componenta zootehnie – 80 milioane euro.
 • 4.1a „Investiții în exploatațiile pomicole” – 100 milioane euro.
 • 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – 170 milioane euro.
 • 6.2 ” Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”- 18,3 milioane euro.
 • 6.3 ” Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 100 milioane euro.
 • 6.4 “Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”- 35 milioane euro.
 • 9.1 „Inființarea grupurilor de producători în sectorul agricol – 5 milioane euro.
 • 9.1a „Inființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” – 2 milioane euro.

În luna mai:

 • 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – 100 milioane euro.
 • 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor pomicole – 12 milioane euro.
 • 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală – 16,5 milioane euro.

In luna iulie:

 • Schema ajutor de stat aferentă submăsurii 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole în vederea obținerii de producției neagricole” – 70 milioane euro.
 • Schema ajutor de stat aferentă submăsurii 4.2a „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” – 5 milioane euro.
 • Submăsura 8.1 „Impăduriri și crearea de suprafețe împădurite” – 50 milioane euro.
 • 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” – 117,8 milioane euro.

În luna august:

 • 16.1 -“Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale (GO), pentru dezvoltarea de proiecte pilot, noi produse”- 5, 7 milioane euro.
 • 16.1a “Sprijin pentru înființarea și funcționarea grupurilor operaționale, dezvoltarea de proiecte pilot, produse și procese în sectorul pomicol” – 6,6 milioane euro.
 • 16.4 – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul agricol – 1,9 milioane euro.
 • 16.4a – Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare – sectorul pomicol – 2 milioane euro.

George ZAVERA