Introducerea de noi taxe pentru fermierii europeni, contestată de reprezentanţii organizaţiilor profesionale

Comisia pentru Mediu din cadrul Parlamentului European a adoptat propunerea privind suportarea de către fermieri şi cooperativele agricole a unor taxe aferente costului inspecţiilor efectuate de către autorităţi în cadrul noului proiect legislativ european privind controalele oficiale în domeniul bunăstării animalelor, al sănătăţii plantelor, precum şi în legislaţia privind produsele alimentare şi furajele. Faţă de o asemenea măsură discreţionară, care va afecta veniturile fermierilor a luat a poziţie tranşantă COPA COGECA, aceasta fiind cea mai mare organizaţie profesională a agricultorilor din Uniunea Europeană.
“Agricultorii europeni şi cooperativele acestora se confruntă deja cu o serie întreagă de provocări, cum ar fi costurile mari ale factorilor de producţie, standardele ridicate de producţie, reglementările şi obligaţiile costisitoare. Aceştia trebuie să se conformeze unui număr mare de exigenţe impuse de aşa-numitele norme de ecocondiţionalitate din cadrul Politicii Agricole Comune (PAC). Este inacceptabil ca agricultorii şi cooperativele agricole să fie nevoiţi să suporte noi costuri legate, de această dată, de controalele pe care le vor face autorităţile”, a avertizat actualul secretar-general al COPA-COGECA.
“Apreciem că poziţia COPA-COGECA este una fermă, de susţinere a fermierilor din Uniunea Europeană. Agricultorii români ar avea de suferit dacă vor fi obligaţi să suporte facturi pentru fiecare inspecţie şi control oficial desfăşurat. Introducerea unor noi taxe la nivel european ar reprezenta falimentul pentru producătorii agricoli ai României, deja confruntaţi cu o impozitare naţională destul de împovărătoare”, a declarat Florentin Bercu, director executiv al Federaţiei Naţionale PRO AGRO, aceasta fiind membru cu drepturi depline în COPA COGECA. PRO AGRO este singura organizaţie profesională din ţara noastră acreditată să susţină interesele fermierilor români la Bruxelles.

George ZAVERA