Într-un proiect ce vizează gestiunea registrului agricol, consiliul Judeţean se asociază cu 15 primării teleormănene

Între cele 24 de proiecte de hotărâri supuse dezbaterii şi aprobării în recenta şedinţă a C.J.T. Teleorman s-a aflat şi proiectul intitulat “Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 Unităţi Administrativ Teritoriale din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, 2007-2013. În proiectul finanţat din fonduri externe şi de la bugetul de stat nerambursabile Consiliul Judeţean Teleorman, conform prevederilor Ghidului solicitantului, este lider de proiect, alături de acesta aflându-se 15 unităţi administrativ teritoriale, respectiv primăriile din Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede, Zimnicea, Videle, Blejeşti, Ciuperceni, Frumoasa, Izlaz, Măldăieni, Moşteni, Năsturelu, Orbeasca, Scrioaştea şi Vităneşti.
Implementarea acestui proiect va conduce la : furnizarea de servicii publice on-line către cetăţeni, administraţiile publice şi mediul de afaceri. Se urmăreşte, de asemenea, eficientizarea activităţilor interne ale instituţiei publice care contribuie la furnizarea respectivului serviciu, utilizând mijloace specifice Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării. Totodată, se va realiza un sistem unitar de registru agricol electronic pentru cele 15 unităţi administrativ teritoriale cuprinse în proiect, cu posibilitatea ca prin accesări ulterioare de fonduri europene nerambursabile acţiunea să se extindă în tot judeţul Teleorman.
Valoarea totală a proiectului este de 6.734.105,20 lei, inclusiv TVA. Finanţarea nerambursabilă reprezintă 98 la sută din valoarea totală a proiectului, din aceasta 85 la sută provenind din Fondul European de Dezvoltare Rurală şi 13 la sută de la bugetul de stat. Cofinanţarea de 2 la sută este suportată din bugetul Consiliului Judeţean Teleorman.

George ZAVERA