Într-o şedinţă extraordinară a CJ Teleorman, pentru reabilitarea Spitalului de Urgenţă a fost repartizată suma de 10.750.636 lei

Joi după amiază, la sala de conferinţe a primăriei Alexandria, a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Teleorman, deşi niciunul din cele şapte proiecte aflate pe ordinea de zi nu impunea organizarea unei astfel de întruniri. Mai ales că o şedinţa ordinară a acestei instituţii pe luna ianuarie s-a ţinut în urmă cu vreo două săptămâni, iar o nouă şedinţă ordinară putea fi organizată în prima decadă a lunii februarie.
Cel mai important proiect de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare s-a referit la aprobarea utilizării sumei de 11.135.345, 78 lei din excedentul bugetar al judeţului la finele anului 2012 pentru finanţarea unor cheltuieli în cadrul Secţiunii de Dezvoltare a bugetului Consiliului Judeţean pe anul 2013. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi, şi care modifică, de fapt, o recentă Hotărâre a Consiliului Judeţean în această privinţă, ce a fost aprobată în data de 18 ianuarie 2013. Astfel, au fost reactualizate sumele cu care se finanţează obiectivul de investiţii “Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria”, suma aprobată în şedinţa de joi fiind de 10.750.636 lei, şi banii pentru finanţarea reabilitării DJ 504 Alexandria – Cernetu, aceasta ridicându-se la 384.709, 60 lei.
Consilierii judeţeni au aprobat nivelul contribuţiei Consiliului Judeţean Teleorman, sub formă de cotizaţie, la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene pentru anul în curs, aceasta fiind de 64.124,12 lei. A fost, de asemenea, aprobată contribuţia Consiliului Judeţean, sub formă de cotizaţie, însumând 30.000 lei, ce va fi virată Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul” pentru anul 2013.
Printr-o hotărâre adoptată în şedinţa Consiliului Judeţean s-a dat curs solicitării economistului Gheorghe Ivaşcu de a fi eliberat din funcţia de director al Direcţiei Generale de Pază a Judeţului Teleorman, în locul acestuia fiind desemnat să conducă temporar respectiva instituţie, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean, Liviu Marian Potbăniceanu, acestuia stabilindu-i-se un salariu lunar 32.670.000 lei vechi. O sumă frumuşică, pentru conducerea unei instituţii care desfăşoară o activitate destul de restrânsă. Totodată, a fost aprobată şi noua organigramă şi statul de funcţii ale Direcţiei Generale de Pază a judeţului Teleorman pentru anul 2013.

George ZAVERA