Instruire a pompierilor teleormăneni, la Poligonul de Pregătire Videle

În prima zi a acestei săptămâni, în cadrul Poligonului de Pregătire Videle s-a desfășurat modulul I de pregătire a pompierilor militari teleormăneni, care durează până pe 7 decembrie 2018.

Aceste module sunt organizate periodic, instruirile specifice în domeniul de activitate al pompierilor, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic, fiind necesare pentru ca militarii să poată acționa în orice situații de urgență. Astfel de instruiri sunt organizate periodic, pregătirea permanentă a personalului operativ pentru îndeplinirea în condiții cât mai bune a misiunilor în sprijinul cetățenilor fiind unul dintre obiectivele principale ale ISU Teleorman.

În cadrul modulului de pregătire, început luni, 3 decembrie 2018, au fost instruiți 15 pompieri militari, câte 3 din fiecare subunitate de intervenție a județului nostru. Concret, modulul cuprinde cursuri referitoare la utilizarea și întreținerea aparatelor de respirat, tehnica folosirii stingătoarelor, amenajarea surselor de apă și alimentarea autospecialelor.

Scopul acestor activități este acela de perfecționare a deprinderilor personalului operativ privind modul de intervenție, organizare și cooperare eficientă și operativă în cazul producerii unei situații de urgență reală.

M. MEILĂ