Inspectorii APIA, în control la crescătorii de animale

Inspectorii Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) efectuează în această perioadă controale la crescătorii de animale, pentru care proprietarii au solicitat subvenții. La verificările din teren, alături de inspectorii APIA participă și specialișt ai Agenției Naționale de Zootehnie (ANZ), în baza unui protocol încheiat între cele două instituții.

Fermierul trebuie să prezinte la control registrul individual al exploatației, care este oglinda exploatației respective. În acest registru sunt înscrise efectivele de animale, pe specii, rase etc. Pe lângă registrul exploatației, care atestă absolut toate efectivele, intrările-ieșirile de animale, fermierul trebuie să aibă și formularele care atestă aceste ieșiri-intrări. Din documente trebuie să reiasă toate evenimentele pe care le-a avut crescătorul de animale în exploatație legate de aceste animale.

Echipa de inspectori va avea asupra ei o copie a cererii unice de plată depusă la APIA de fermierul a cărei fermă zootehnică este supusă controlului, care atestă efectivul de animale. Aceste animale trebuie să se regăsească obligatoriu în exploatația respectivă.

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) a început controlul la fermele care solicită subvenții pentru acest an la data de 1 iulie 2019. Controalele la fața locului pentru cererile eșantionate în acet scop sunt efectuate în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2019.

În acest an, eșantionul de control extras din baza de date APIA conține un număr total de 66.323 fermieri pentru care se vor verifica respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a cerințelor minime și specifice aferente schemelor de sprijin în sectorul vegetal şi în sectorul zootehnic, astfel:

⦁ pentru controlul pe teren prin metoda clasică -19.409 fermieri;

⦁ pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 46.914 fermieri.

Suprafaţa totală controlată este de 1.936.094,70 ha, respectiv:

⦁ pentru controlul pe teren prin metoda clasică – 1.395.801,18 ha;

⦁ pentru controlul pe teren prin metoda teledetecţie – 566.241,58 ha.

George ZAVERA