Inspecții de mediu efectuate în luna ianuarie

Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a efectuat 34 de inspecții de mediu în luna ianuarie 2021.

Dintre acestea, 23 de inspecții au fost pentru verificarea respectării condițiilor impuse în actele de reglementare, 5 inspecții pentru rezolvarea unor reclamații, 2 inspecții pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului, o inspecție s-a derulat în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu, iar 3 inspecții au fost făcute pentru verificarea realizării măsurilor impuse.

Principalele neconformități constatate în urma acțiunilor de inspecție și control efectuate au fost: netransmiterea chestionarului cu datele necesare întocmirii inventarului de emisii; neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor generate; neinformarea trimestrială a publicului despre consecințele activității desfășurate asupra mediului; nu s-a acționat pentru refacerea și protecția mediului, rezultând depozitări necontrolate de deșeuri.

Ca urmare a neconformităților constatate, a fost aplicată o amendă contravențională în valoare de 4000 lei.

În luna ianuarie 2021, la sediul Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu au fost înregistrate 12 sesizări. Situația acestora se prezintă astfel: 8 reclamații au fost soluționate, 2 reclamații au fost redirecționate către alte instituții, iar 2 reclamații au fost clasate.

Cornelia RĂDULESCU

Lasă un răspuns