Iniţiativă legislativă * Premii de 5.000 lei şi sporuri financiare pentru veteranii şi văduvele de război

La Senat , în dezbaterea senatorilor, se află propunerea legislativă referitoare la modificarea legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri băneşti invalizilor, veteranilor de război şi văduvelor de război. Iniţiatorii proiectului de lege susţin că “aceste categorii merită recunoştinţă şi sprijin necondiţionat, pentru că o naţiune nu este cu adevărat puternică dacă nu îşi respectă istoria, armata şi eroii”. Legea urmează să fie discutată şi aprobată în regim de urgenţă, astfel ca aceasta să intre în vigoare la data de 1 Decembrie 2018.

Iniţiatorii acestei legi propun ca, la data de 1 Decembrie 2018, invalizilor de război, veteranilor şi văduvelor de război să li se acorde câte un premiu în cuantum de 5.000 lei, de la aceeaşi dată urmând să crească şi sporurile la indemnizaţiile cuvenite invalizilor de război, veteranilor şi văduvelor de război.

Sporurile propuse sunt diferenţiate atât pentru fiecare categorie de beneficiar, cât şi pentru fiecare grad de invaliditate al răniţilor din război.

La legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război se vor face următoarele modificări :

Art. 1 – “Literele a – c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a) Invalizilor de război se acordă:

  • 518 lei lunar, pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
  • 462 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de invaliditate;
  • 392 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul III de invaliditate;

b) Veteranilor de război – 322 lei lunar;

c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit – 322 lei lunar.

Art. 2 – (1) Invalizii, precum şi veteranii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile prevăzute la art. 1, şi un spor de câte 40 lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 10 lei pentru fiecare lună de participare ce depăşeşte un an calendaristic”.

George ZAVERA