Îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice în județul Teleorman

Statul, prin autoritățile administrației publice centrale și locale, își asumă responsabilitatea realizării măsurilor și acțiunilor prevăzute în actele normative cu privire la beneficiile de asistență socială și serviciile sociale.

Serviciile comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj și prepararea hranei; servicii socio-medicale privind ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la activități economice, sociale și culturale și îngrijirea în centrele de zi, aziluri de noapte și alte centre specializate; servicii medicale sub forma consultațiilor și îngrijirilor medicale la domiciliu sau în instituții de sănătate, consultații și îngrijiri stomatologice, administrarea de medicamente, acordarea de materiale sanitare și de dispozitive medicale.

Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane vârstnice dependente, care, ca urmare a diminuării sau pierderii autonomiei funcționale necesită ajutor semnificativ și îngrijire pentru a realiza activitățile de bază ale vieții.

Pentru acordarea unor servicii de calitate, furnizorii de servicii la domiciliu organizează unități de îngrijire la domiciliu.

În județul Teleorman este acreditată și funcționează o singură unitate de îngrijire la domiciliu, în minicipiul Alexandria, în cadrul Direcției de Asistență Socială Alexandria, ca furnizor de servicii sociale, unde se oferă servicii sociale unui număr de 30 de persoane vârstnice.

Activitatea de îngrijire la domiciliu din cadrul Primăriei Alexandria este în subordinea Direcției de Asistență Socială Alexandria și este realizată de 10 persoane: un șef serviciu, un manager de caz și 8 îngrijitori. Acești îngrijitori merg zilnic acasă la cele 30 de persoane vârstnice și le acordă ajutorul necesar.

La nivelul județului Teleorman nicio autoritate locală nu a mai solicitat acreditarea pentru oferirea unor astfel de servicii pentru persoanele vârstnice.

Cornelia RĂDULESCU