Înființarea grupurilor de producători * Sprijin de 1,98 milioane euro, la dispoziția fermierilor!

Ieri, 30 iunie, conform comunicatului emis de Ministerul Agriculturii, a fost lansată sesiunea de depunere a proiectelor în cadrul submăsurii 9.1a – „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, cu o alocare totală de 1.985.644 euro.

Prin această submăsură de finanțare se urmărește îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor pomicole, o mai bună integrare pe piață a producătorilor primari, creșterea veniturilor producătorilor prin comercializarea în comun a producției, crearea și promovarea lanțurilor scurte, precum și respectarea standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță alimentară etc.

Beneficiarii acestei submăsuri de finanțare nerambursabilă sunt grupurile de producători din sectorul pomicol, care se încadrează în definiția IMM-urilor și care au fost recunoscute oficial de către autoritatea competentă înainte de solicitarea sprijinului, dar după 1 ianuarie 2014.

Alocarea este destinată susținerii cheltuielilor rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse de către cei care înființează grupuri de producători.

Ajutorul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului şi nu poate să depăşească 10% din valoarea producţiei comercializate în primii 5 ani şi suma maximă de 100.000 euro/an.

Fermierii care doresc să acceseze fonduri nerambursabile în cadrul submăsurii 9.1a – „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol” pot afla toate detaliile referitoare la condițiile de eligibilitate, tipul sprijinului și principiile de selecție consultând Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri de finanțare, publicat pe site-ul www.afir.info.

George ZAVERA