Indemnizații de la stat, pentru zilieri și lucrătorii sezonieri!

În cadrul măsurilor pentru susținerea activităților economice, Executivul a a decis, prin Ordonanță de Guvern, să acorde sprijin financiar și pentru lucrătorii sezonieri, dar și pentru zilieri și implicit pentru angajatori.

Astfel, lucrătorii sezonieri vor putea încasa de la stat o indemnizație de maxim 41,5% din salariu primit de la angajor, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe economie, aferent perioadei lucrate. Angajatorii și lucrătorii sezonieri vor putea beneficia de această facilitate financiară până la data de 31 decembrie 2020, pentru cel mult 3 luni, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni.

Angajatorul va plăti integral contravaloarea muncii prestate în baza contractului individual de muncă pe perioadă determinată, și, ulterior, va deconta, prin Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, suma reprezentând procentul de 41,5%. Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se va efectua în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii.

O altă categorie de personal care va fi susținută din punct de vedere financiar, pentru o perioadă de trei luni, o reprezintă zilierii.

Pentru zilierii care îşi desfășoară activitatea într-unul din domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

Beneficiarii de lucrări vor plăti acești bani zilierilor, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și ulterior vor deconta sumele plătite prin Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.

George ZAVERA