Începând de ieri, fermierii și ceilalți investitori din mediul rural au la dispoziție fonduri nerambursabile însumând 680 milioane euro

Începând de ieri, 3 mai 2017, fermierii și ceilalți investitori din mediul rural pot accesa fonduri europene nerambursabile însumând 680,8 milioane de euro, investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Pentru a facilita accesul fermierilor la aceste fonduri, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a deschis ieri sesiunile de primire a proiectelor de investitii finantate prin intermediul a 14 submăsuri de finanțare. Proiectele vor putea fi depuse î n perioada 3 mai – 31 iulie 2017.

Submăsura 4.1 – „Investiții în exploatații agricole”. Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1 în această sesiune este de 185 milioane de euro. Din această sumă, pentru sectorul vegetal au fost alocate 79 milioane de euro, pentru sectorul zootehnic 60 milioane de euro, pentru zona montană 14 milioane de euro, iar pentru fermele de familie 32 milioane de euro.

Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole”. In această sesiune, alocarea financiară pentru sM 4.1a este de 100 milioane de euro, din care pentru pepiniere este disponibilă suma de 5 milioane de euro.

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”. În cadrul sM 6.1. tinerii fermieri dispun de fonduri europene nerambursabile în valoare totală nerambursabilă de 170 milioane de euro, din care pentru zona montană sunt alocate 34 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse prin sM 6.1 este de 25 de puncte.

Submăsura 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”. Alocarea bugetară disponibilă pentru înființarea de activități neagricole în mediul rural, finanțate prin sM 6.2 este 18,3 milioane de euro în sesiunea din acest an. Pragul minim de selectie al proiectelor depuse atat prin sM 6.2 este de 15 de puncte.

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”. In actuala sesiune alocarea financiară stabilită pentru sM 6.3 este de 100 milioane de euro, din care zonei montane îi revin 21 milioane de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe sM 6.3 este 15 de puncte.

În același timp, se vor derula și sesiunile de primire a proiectelor pentru submăsurile: sM 6.4 „Investitii în crearea și dezvoltarea de activităti neagricole”, sM 9.1 „Inființarea grupurilor de producători în sectorul agricol”, sM 9.1a „Inființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, sM 4.1 „Investitii în exploatații agricole zona ITI – DD”, sM 4.1a „Investitii în exploatații pomicole zona ITI – DD”, sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale zona ITI – DD”, sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici zona ITI – DD”, sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole ITI – DD”

În perioada 3 mai 2017 – 31 octombrie 2017, ora 17.00, AFIR derulează și sesiunea de depunere a proiectelor pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”, schemă aferentă sM 4.2.

George ZAVERA