Începând cu data de 3 martie 2014, fermierii pot depune cererile de plată pe suprafaţă

În cadrul conferinţei de presă organizată ieri la Alexandria, directorul Centrului Judeţean Teleorman al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Eugen Coman, a făcut cunoscut faptul că începând cu data de 3 martie 2014 fermierii teleormăneni pot depune cererile de plată pe suprafaţă pentru a putea beneficia de sprijinul financiar cuvenit, pentru terenurile pe care le lucrează, din fondurile europene şi de la bugetul naţional. Fermierii care nu reuşesc să depună cererile în această perioadă mai pot face acest lucru şi după data de 16 mai, până pe 9 iunie 2014, în acest caz urmând a suporta penalizări de 1% din suma cuvenită pentru fiecare zi de întârziere.
Anul trecut, în judeţul Teleorman au primit sprijin financiar sub formă de subvenţii agricole pe suprafaţă, pentru terenurile pe care le lucrează, 21.450 fermieri, suma totală încasată de aceştia fiind de peste 63 milioane de euro. S-au primit subvenţii agricole din fonduri europene şi de la bugetul naţional pentru o suprafaţă de 435.000 hectare, pentru fiecare hectar de teren lucrat suma cuvenită fermierului fiind de 145 euro.
A fost încheiată acţiunea de informare a agricultorilor din toate cele 97 de localităţi teleormănene cu privire la condiţiile pe care aceştia trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de sprijin financiar sub formă de subvenţii, cu respectarea strictă a legii.
Pentru a beneficia de sprijinul financiar cuvenit, fiecare fermier sau reprezentantul legal al acestuia trebuie să se prezinte la sediul APIA Teleorman la termenul înscris pe invitaţia primită, când va completa şi depune cererea de plată în format standard.
Toţi fermierii au obligaţia de a declara corect toate suprafeţele lucrate, totale şi pe culturi, dar şi suprafeţele de teren nelucrate, chiar dacă pentru acestea nu au solicitat sprijin financiar. Au de asemenea obligaţia ca pe documentaţia ce însoţeşte cererile de plată să înscrie şi animalele deţinute în ferme şi în propriile gospodării şi care sunt evidenţiate în Registrul Naţional al Exploataţiilor existent la ANSVSA.
Toate măsurile ce trebuiesc respectate pot fi cunoscute în detaliu accesând site-ul www.apia.org.ro
Pentru clarificarea tuturor problemelor ce ţin de modul de completare a cererilor de sprijin pe suprafaţă şi a condiţiilor ce trebuiesc îndeplinite, fermierii se pot adresa şi la centrul local sau judeţean al Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în a cărui evidenţă se află, specialiştii acestei instituţii având dsiponibilitatea de a lămuri fiecare caz în parte.

George ZAVERA