Începând cu data de 1 martie 2013, producătorii agricoli pot depune cererile de sprijin pe suprafaţă

Campania de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă în acest an se va derula în perioada 1 martie – 15 mai 2013, respectiv 10 iunie, pentru perioada ce depăşeşte data de 15 mai urmând a fi aplicate penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere.
Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt:

 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
 2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC) : PNDC 1- culturi în teren arabil; PNDC 2- in pentru fibră; PNDC 3- cânepă pentru fibră; PNDC 4- tutun; PNDC 5- hamei; PNDC 6- sfeclă de zahăr.
 3. Schema de plată separată pentru zahăr;
 4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate, altele decât zona montană;
 5. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală:
  • Măsura 211 – Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate;
  • Măsura 212 – Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural.
  • Măsura 214 – Plăţi de Agro-mediu: Pachetul 1 (P1) – Pajişti cu înaltă valoare naturală; Pachetul 2 (P2) – Practici agricole tradiţionale; Pachetul 3 (P3) – Pajişti importante pentru păsări; Pachetul 4 (P4) – Culturi verzi; Pachetul 5 (P5) – Agricultura ecologică; Pachetul 6 (P6) – Pajişti importante pentru fluturi; Pachetul 7 (P7) – Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu.

Notă:Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7.

Ioana NEDELCU