Încep înscrierile pentru cursurile de formare profesională

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională. Aceste cursuri le pot asigura creşterea şi diversificarea competenţelor profesionale în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii.

Programele de formare profesională sunt gratuite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la agenţie, şomeri indemnizaţi şi neindemnizaţi. Pentru a beneficia de gratuitate doritorii trebuie să nu aibă loc de muncă, să nu realizeze venituri sau dacă realizează venituri acestea trebuie să fie din activităţi autorizate și mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare. Nu au putut ocupa un loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ. Au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională. Nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau eliberare din detenţie. Și persoanele care desfășoară activități în mediul rural şi nu realizează venituri lunare, sau realizează venituri lunare mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare.

De asemenea persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei, pot urma un program de formare profesională organizat de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Persoanele interesate de aceste cursuri trebuie să se adreseze Compartimentului Formare Profesionala din cadrul A.J.O.F.M Teleorman unde vor putea consulta lista cu toate cursurile la care se pot înscrie, vor fi sprijiniţi în vederea alegerii meseriei pentru care doresc să se califice şi de asemenea vor primi recomandarea de participare la curs.

În perioada următoare se vor derula programe de formare profesională în ocupațiile: FRIZER COAFOR MANECHIURA PEDICHIURA si OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE. Pentru înscrierea la un program de formare profesională sunt necesare următoarele documente: cerere tip (se completează la sediul A.J.O.F.M Teleorman); copie act de identitate; copie certificat de naştere; copie certificat căsătorie (pentru femei); copie diplomă studii (ultimul act de studii); carnet de şomer sau adeverinţă din care să rezulte că persoana este înregistrată la AJOFM ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă.

Beneficiarii de servicii gratuite de formare profesională au dreptul la pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului; manuale, materiale de instruire și rechizite; echipament de protecție pe timpul instruirii practice, dacă este cazul; consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.

C. DUMITRACHE