Încă şase comune din Teleorman vor beneficia, gratuit, de cadastrarea terenurilor şi clădirilor

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a derulat pe SEAP procedura de licitaţie pentru Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor pentru încă 194 de unităţi administrativ-teritoriale din întreaga ţară. Conform anunţului publicat pe site-ul Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), finanţarea serviciilor de măsurători topografice şi de înscriere a imobilelor în registrul naţional de carte funciară este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional – Proiectul major privind „Creşterea gradului de acoperire şi incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”. Astfel, încă 194 de comune, din 36 de judeţe, vor beneficia de servicii gratuite pentru realizarea cărţilor funciare atât pentru terenurile din intravilan şi extravilan, cât şi pentru toate imobilele aflate pe raza localităţilor respective.

În judeţul Teleorman, din acest lot fac parte şase localităţi rurale, respectiv Blejeşti, Drăgănăneşti Vlaşca, Botoroaga, Măldăeni, Peretu şi Troianul, pentru aceste localităţi fiind demarată procedura de atribuire.

Termenul pentru finalizarea lucrărilor de măsurători cadastrale şi de înscriere a imobilelor în registrul naţional de cadastru este de 24 de luni, bugetul maxim alocat la nivel naţional fiind estimat la 202.300.056 lei.

George ZAVERA