Încă 24 de comune din Teleorman vor beneficia de cadastru plătit din fonduri europene

În anul 2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitație 510 unități administrativ-teritoriale (UAT), ale căror terenuri și construcții vor fi cadastrate gratuit, finanțarea provenind din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 (PNCCF).

Reamintim faptul că ANCPI, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este beneficiarul Proiectului inclus în AXA prioritară 11 din POR 2014-2020, care are drept scop realizarea cadastrului general în 660 de UAT-uri rurale, până în anul 2023.

„În prezent, prioritatea ANCPI este realizarea cadastrului general în cele 660 de comune incluse în Proiectul major, dintre care 510 vor fi scoase la licitație în 2020. Pentru 300 de comune, aceasta va fi a doua procedură de atribuire, în condițiile în care prima dată fie nu a fost depusă nicio ofertă, fie ofertele au fost respinse. În acest context, vom organiza o serie de întâlniri de lucru atât cu reprezentanții autorităților locale, cât și cu firmele care furnizează servicii de înregistrare sistematică a imobilelor. Cadastrul general nu poate fi realizat fără sprijinul tuturor celor implicați în acest proces. Programul național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) se derulează într-un ritm foarte lent. Există, pe de o parte, multe contracte întârziate, iar, pe de altă parte, avem de-a face cu un număr foarte mare de contracte care sunt reziliate”, a explicat Laurențiu Alexandru Blaga, președinte- director general al ANCPI.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

În judeţul Teleorman, cele 24 de localităţi în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor finanţate din fonduri europene sunt : Blejeşti, Botoroaga, Brânceni, Bujoreni, Buzescu, Drăgăneşti Vlașca, Drăgăneşti de Vede, Gălăteni, Islaz, Măgura, Lunca, Măldăieni, Mavrodin, Nanov, Nenciuleşti, Olteni, Peretu, Rădoieşti, Scrioaştea, Seaca, Segarcea Vale, Troianul, Vârtoape şi Vedea.

George ZAVERA