In urma inspecţiilor fiscale, sume suplimentare, însumând aproape 7 milioane de lei, la bugetul statului

În cursul lunii aprilie 2013, 44 inspectori fiscali din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Teleorman au participat la activitatea de inspecţie fiscală, fiind încheiate nu mai puţin de 110 acte de control. Din cele 110 acte de inspecţie fiscală, 32 au fost inspecţii cu caracter general, 41 inspecţii fiscale parţiale, 7 controale încrucişate, 12 cercetări la faţa locului şi 18 controale inopinate. Urmare a inspecţiilor efectuate au fost stabilite sume suplimentare la bugetul de stat însumând 6.979,73 mii lei, acestea reprezentând diferenţe de impozite şi taxe, accesorii aferente, respectiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, şi amenzi contravenţionale aplicate firmelor aflate în culpă.
Din suma totală calculată de către inspectorii fiscali, 1.406,66 mii lei reprezintă impozitul pe profit, 0,65 mii lei impozitul pe veniturile de natură salarială, iar 2.790,82 mii lei taxa pe valoarea adăugată. La capitolul alte impozite şi taxe au fost calculate sume suplimentare în valoare de 194,73 mii lei, la Contribuţiile de Asigurări Sociale suma de 2,21 mii lei, la Şomaj 0,09 mii lei. Contribuţiile de asigurări de sănătate sunt în cuantum de 0,81 mii lei, dobânzile în valoare de 2.480,76 mii lei, iar amenzile contravenţionale aplicate în 59 de cazuri 103,00 mii lei.

A consemnat George ZAVERA