În Teleorman, şomajul în uşoară scădere

Conform datelor centralizate de A.J.O.F.M Teleorman, la sfârşitul lunii mai 2013, s-a înregistrat o rată a şomajului de 9,28 la sută, ceea ce înseamnă o scădere cu 0,47 la sută faţă de luna anterioară, însă în creştere cu 0.98 la sută, comparativ cu luna mai 2012.
În ceea ce priveşte numărul şomenrilor înregistraţi la finele lunii mai, acesta a fost de 15.570 persoane, dintre care 5.740 reprezintă femei.
Din totalul şomerilor, doar 2.365 persoane mai beneficiază de indemnizaţie de şomaj, iar 30 persoane, reprezintă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.
Şomerii neindemnizaţi deţineau la sfârşitul lunii mai 2013 o pondere de 84.81%, respectiv 13.205 persoane, majoritatea provenind din mediul rural, fiind beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
În funcţie de localitatea de domiciliu au fost înregistraţi în aceeaşi perioadă, în mediul urban, un număr de 3.076 şomeri, iar în mediul rural 12.494 şomeri.
Reconversia profesională, este una din posibilităţile de reangajare a şomerilor.
Astfel, fiecare dintre şomeri, au participat la una din măsurile oferite de A.J.O.F.M. Teleorman, şi de care aceştia au beneficiat în mod gratuit, în vederea creşterii şanselor de ocupare. În cadrul acestei instituţii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă , mai pot beneficia şi de alte servicii precum: medierea muncii, formare profesională, stimularea mobilităţii forţei de muncă; bursa locurilor de muncă; caravana ocupării în mediul rural şi în comunităţile de etnie romă; completarea veniturilor salariale ale persoanelor care se încadrează în perioada când beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

M.M.