Potrivit Legii nr. 126/1995 privind regimul materialelor explozive, recent la nivel national s-a desfasurat Campania de verificare a respectarii prevederilor legale privind securitatea si sanatatea