În Teleorman, rata şomajului este dublul mediei pe ţară

Rata şomajului în judeţul Teleorman a atins pragul maxim al ultimilor doi ani, de 11,01 la sută. Creşterea progresivă a ratei şomajului a înregistrat o creştere progresivă încă din luna august 2013, atunci când în Teleorman rata şomajului a fost de 7,43 la sută. De atunci şi până la sfârşitul anului, rata şomajului a înregistrat o creştere progresivă ajungând în luna decembrie 2013 la valoarea procentuală de 10,66 la sută, ca după, în ianuarie 2014 rata şomajului să atingă recordul ultimilor ani, 2013 – 2014, de 11,01 la sută, ceea ce înseamnă că în Teleorman şomajul este dublul mediei pe ţară.
Valori similare ale şomajului, ba chiar mai mari au fost înregistrate în Teleorman pe întreg parcursul anului 2010, atunci când în primele cinci luni ale anului, rata şomajului a depăşit procentual valoarea de 12 la sută, iar până la sfârşitul acestui an, nu a scăzut sub valoarea procentuală de 10,08 la sută.
În ceea ce priveşte numărul şomerilor, în luna ianuarie 2014, în Teleorman au fost înregistraţi 19.270 de şomeri. Cei mai mulţi dintre ei fiind concentraţi în zona Alexandria, (5358). În zona Roşiorii de Vede sunt înregistraţi 3911 şomeri, iar în zona Videle sunt 3586 de şomeri. În zonele Turnu Măgurele şi Zimnicea sunt diferenţe mici între numărul persoanelor aflate în căutarea unui loca de muncă, în zona Turnu fiind înregistraţi 3220 şomeri, iar în zona Zimnicea doar 3195 şomeri.
Din numărul total de şomeri înregistraţi în evidenţele A.J.O.F.M Teleorman, doar 4.252 de persoane mai beneficiază de indemnizaţie de şomaj, 1.415 persoane fiind absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ. Ceea ce înseamnă că ponderea şomerilor ne indemnizaţi în perioada de referinţă a fost de 77,93 la sută respectiv 15.018 persoane, majoritatea provenind din mediul rural, fiind beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat.
În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost înregistraţi în luna ianuarie, în mediul urban, 4.115 şomeri, iar în mediul rural 15.155 şomeri.
Referitor la nivelul de instruire, şomerii fără studii şi cei cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional deţin ponderea cea mai ridicată, respectiv 82.51%. Urmează apoi şomerii cu nivel de instruire liceal şi post-liceal care deţin o pondere de 15.46%, iar cei cu studii universitare înregistrează o pondere de doar 2.03%.
Trist este faptul că cea mai mare parte dintre şomeri, (10.492) au vârstele de peste 40 de ani, ceea ce înseamnă că aceştia îşi vor găsi mult mai greu un loc de muncă. 4.303 şomeri au vârste între 30-40 de ani; 3.347 sunt tineri până în 25 de ani şi numai 1.146 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au vârste între 25-30 de ani.

M.M.