În Teleorman, încă opt drumuri judeţene, cuprinse în programul de modernizare

În cadrul programului de modernizare a reţelei rutiere din judeţul Teleorman, derulat de către Consiliul Judeţean, au fost cuprinse încă opt obiective de investiţii a căror finanţare este asigurată din bugetul judeţului şi din fonduri europene. Respectivele obiective de investiţii au fost aprobate în recenta şedinţă a Consiliului Judeţean. Este vorba despre modernizarea / reabilitarea a încă opt drumuri judeţene, lucrările de execuţie urmând a fi demarate în primele ale anului 2014. Investiţiile vor fi realizate pe parcursul unuia sau a doi ani, durata de execuţie fiind stabilită în funcţie de lungimea fiecărui drum şi de complexitatea lucrărilor ce trebuie efectuate.
Investiţiile cu termen de execuţie de un an se vor materializa în :

  • Modernizare DJ 504, limită judeţ Giurgiu – sat Cernetu, comuna Mârzăneşti (12,06 km).
  • Reabilitare şi modernizare DJ 612, Mereni – Băbăiţa (23,93 km).
  • Reabilitare şi modernizare DJ 612 A, Roşiorii de Vede – Balta Sărată (16,12 km).
  • Reabilitare şi modernizare DJ 642, limită judeţ Olt -.Moldoveni – Islaz (9,16 km).
    Investiţiile având termen de finalizare 24 de luni se referă la :

  • Reabilitare DJ 503, Drăgăneşti Vlaşca (DE 70) – limită judeţ Dâmboviţa, pe o lungime de 48,13 km.
  • Reabilitare DJ 504, Alexandria (DE 70) – Orbeasca de Sus – Tătărăştii de Sus – limită judeţ Argeş (56,74 km).
  • Reabilitare şi modernizare DJ 601, Cosmeşti (DJ 601 B) – Perii Broşteni – Vârtoape – Rădoieşti – Drăgăneşti de Vede – Roşiori de Vede (40,17 km).
  • Reabilitare şi modernizare DJ 612, Orbeasca – Călineşti – Rădoieşti – Sfinţeşti – Săceni – Ciolăneşti (43,9 km).

Realizarea acestor obiective, precum şi a investiţiilor vizând infrastructura ce au fost aprobate în cadrul altor proiecte de către Consiliul Judeţean va conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră pe drumurile ce fac legătura între localităţile teleormănene, dar şi dintre Teleorman şi judeţele limitrofe. Prin investiţiile făcute în ultimii ani, Teleormanul şi-a modernizat deja bună parte din reţeaua de drumuri judeţene, în această privinţă fiind cu mult înaintea judeţelor limitrofe.

George ZAVERA

Despre autor