În Teleorman, Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit “Dunărea de Sud” primește 2,8 milioane euro, fonduri nerambursabile

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a aprobat, în data de 22 martie 2017, contractele de finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, pentru un număr de 16 Grupuri de Acțiune Locală pentru Pescuit (FLAG), din 15 județe, în valoare de 37,5 milioane euro. Fondurile nerambursabile aprobate vor fi folosite pentru implementarea de proiecte în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală realizate de FLAG-uri.

Obiectivele proiectelor ce vor fi finanțate vor viza în principal crearea de locuri de muncă, atragerea tinerilor, promovarea inovării în sectorul pescăresc, dezvoltarea turismului, promovarea tradițiilor și a patrimoniului cultural, inclusiv dezvoltarea acvaculturii.

Mecanismul de implementare al Strategiilor de Dezvoltare Locală constă în depunerea proiectelor de către actorii locali interesați și selectarea acestora la nivelul FLAG-urilor, urmând ca semnarea și efectuarea plăților aferente proiectelor selectate să fie asigurată prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Direcția Generală pentru Pescuit – Autoritate de Management pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime.

Grupurile de Acțiune Locală pentru Pescuit selectate și cărora le-a fost repartizată suma de 37,5 milioane euro activează în județele: Brăila, Dolj, Galați, Prahova, Vâlcea, Olt, Teleorman, Constanța, Călărași, Tulcea, Mehedinți, Satu-Mare, Alba, Hunedoara și Giurgiu, respectiv în zone cu activitate pescărească și de acvacultură.

Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud, din Teleorman, cu sediul în comuna Suhaia, își desfășoară activitatea pe raza localităților din preajma fluviului Dunărea, respectiv Fântânele, Lisa, Năsturelu, Pietroșani, Seaca, Suhaia, Viișoara și orașul Zimnicea. Cu banii nerambursabili pe care îi primește de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Grupul Local de Acțiune Locală pentru Pescuit Dunărea de Sud va finanța proiecte pentru dezvoltarea economică, socială și de mediu a zonei în care își derulează activitatea cu scopul creării unui sector pescăresc competitiv, bazat pe activități durabile relaționate cu pescuitul. Se urmărește crearea de locuri de muncă îndeosebi pentru tineri, creșterea nivelului de trai în rândul comunităților locale prin valorificarea sectorului pescăresc din zonă și a activităților conexe acestuia, dezvoltarea turismului local.

George ZAVERA