În Teleorman, fermierii au recoltat grâul de pe o suprafață de 86.500 de hectare

În actuala campanie de seceriș, fermierilor din județul Teleorman, unul din cele mai importante bazine cerealiere ale ţării, le-a revenit misiunea de a recolta și depozita producţia de seminţe de pe 174.450 hectare cultivate cu grâu, 17.200 hectare de orz, 1.700 hectare orzoaică de toamnă, suprafețele cultivate cu secară și triticale, precum şi producţia rezultată de pe cele aproape 14.000 hectare cultivate cu rapiţă pentru ulei.

Conform datelor informative transmise de fermieri la compartimentul de resort al Direcţiei pentru Agricultură Județene Teleorman, până la data de 30 iunie a.c. fermierii au reuşit să recolteze și pună la adăpost recolta de pe mai bine de 104.000 de hectare cultivate cu cereale păioase. Și asta în condițiile în care, în cea de-a doua parte a lunii iunie, în plină campanie de seceriș, zile de-a rândul ploile au făcut imposibilă continuarea acțiunii de recoltare.

După cum precizează directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene Teleorman, inginer Stelian Găină, din cele 174.450 hectare cultivate cu grâu s-a reușit strângerea producției de semințe de pe o suprafață de 86.500 hectare, adică de pe 49,5 la sută din suprafața destinată acestei culturi. Producția de orz a fost recoltată de pe 16.000 hectare, din suprafața de 17.200 hectare semănate în toamna anului trecut și a fost recoltată integral producția de orzoaică de pe cele 1.700 hectare. În următoarele zile va fi declanșată și acțiunea de recoltare a culturii de rapiță pentru ulei, de pe cele aproate 14.000 hectare înființate în toamna anului trecut.

S-a acționat imediat la eliberarea terenurilor de resturile vegetale rezultate în urma treieratului culturilor de cereale păioase, dar și pentru executarea arăturilor de vară. Fermierii teleormăneni dispun de o bună dotare cu combine performante, ceea ce le va permite, odată cu intensificarea ritmului de seceriș, derularea în bune condiții și finalizarea într-un timp cât mai scurt a strângerii și punerii la adăpost a producției de cereale păioase.

După finalizarea acţiunii de strângere a producţiei de cereale păioase şi rapiţă pentru ulei urmează recoltarea florii soarelui, care, în acest an, ocupă suprafaţa de 105.000 hectare, iar în toamnă recoltarea producției de porumb de pe cele 75.000 cultivate în acest an.

George ZAVERA