În Teleorman, doar 20% din suprafaţa arabilă ar putea fi irigată

Teleormanul, unul din cele mai importante bazine cerealiere ale României, cu o suprafaţă arabilă de circa 450.000 de hectare, a beneficiat în perioada anilor 1970-1985 de investiţii majore din partea statului, prin care au fost amenajate sisteme de irigaţii pe mai bine de 220.000 de hectare. Au fost construite 3 mari sisteme de irigaţii: Olt-Călmăţui (cu sprijinul specialiştilor englezi), Viişoara Nord şi Răsmireşti-Giurgiu, amenajările cuprinzând întreaga parte de sud a judeţului. Apa adusă la rădăcina plantelor şi îngrăşămintele chimice şi organice aplicate au condus la dublarea producţiei de cereale şi de legume la unitatea de suprafaţă, la unele culturi fiind obţinute producţii record pentru aceea perioadă. Începând cu anul 1990, punerea în aplicare a legii referitoare la retrocedarea terenurilor către proprietarii de drept a condus la desfiinţarea marilor exploataţii agricole, dar şi la un proces sistematic de distrugere a sistemelor de irigaţii. Pentru a salva cât se mai putea din fostele sisteme de irigaţii, în anul 2007 mai marii agriculturii româneşti au decis concesionarea sistemelor de irigaţii către fermieri, una din condiţiile care trebuiau îndeplinite fiind ca aceştia să înfiinţeze organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii (OUAI), urmărindu-se în acest fel şi o mai bună organizare a activităţii de irigaţii.
Conform celei mai recente situaţii întocmite de către ANIF, până la jumătatea anului 2013 în România au fost constituite 509 organizaţii de îmbunătăţiri funciare (OUAI), care însumează o suprafaţă totală de 1.666.109 hectare. Din situaţia prezentată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale reiese faptul că cele mai multe organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii sunt înregistrate în judeţele Brăila (108 cu 352.542 hectare), Galaţi (61 cu 230.436 ha), Tulcea (43 cu 99.537 ha), Călăraşi (42 cu 179.204 ha ) şi Constanţa (41 cu 44.017 ha). Cu 33 de OUAI, deţinând o suprafaţă de 142.592 hectare, se înscrie judeţul Olt, urmat în clasament de judeţul Dolj, cu 30 de organizaţii însumând o suprafaţă de 193.786 hectare. În Teleorman au fost înfiinţate şi autorizate 28 de organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii, suprafaţa deţinută fiind 95.175 hectare. Marea majoritate a OUAI din Teleorman se regăsesc în partea de sud a judeţului, între acestea aflându-se şi cele de la Conţeşti, Măgura, Cervenia, Pietroşani, Viişoara, Fântânele, Crângu, Seaca, Vânători, Liţa, Olteanca, Călmăţuiu etc.
Într-un număr de 17 judeţe din ţară, printre care şi Caraş-Severin, Ilfov, Prahova, Neamţ, Braşov, Harghita nu s-a înfiinţat nici o organizaţie de îmbunătăţiri funciare. Surprinzător este şi faptul că în judeţe cu o mare pondere în producţia agricolă a ţării s-a înfiinţat un număr foarte mic de organizaţii ale utilizatorilor de apă, aşa cum se întâmplă de fapt şi în judeţul Giurgiu, aici fiind înregistrate doar 4 OUAI, cu o suprafaţă de 10.289 hectare.

George ZAVERA