În Teleorman apele s-au retras – Comisii coordonate de Prefectură vor evalua pagubele

După ultimul buletin informativ de la I.S.U. “A.D.Ghica” al judeţului Teleorman, apele râurilor Câinelui, Călmăţui, Teleormanul, Tecuci, Burdea, Zâmbreasca, Glavacioc, Sericu şi Vedea s-au retras, după ce în zilele de 8 – 10 martie, prin revărsare, acestea au produs însemnate pagube materiale la nivelul judeţului nostru. Statisticile întocmite în acest sens ducându-ne cu gândul la distrugerile produse de inundaţiile din 2005-2006.
În acest an, nivelul maxim al pagubelor a fost dat de cele şase persoane care au fost evacuate, de tot atâtea case inundate şi 17 gospodării afectate. Alte 352 de gospodării au fost inundate, iar 73 de anexe avariate. De furia apelor n-au scăpat nici podurile şi nici podeţele. Trei poduri şi 35 podeţe au fost avariate. Iar un kilometru de reţea de alimentare cu apă a fost afectat. Şi asta nu e tot. Aproximativ 5,45 kilometrii de drum judeţean şi 13,4 kilometrii de drum comunal au fost inundate. Dar mai grav este că apele au afectat 1.300 hectare de teren arabil, 668 de hectare de păşuni, 286 hectare păduri şi 593 de fântâni.
Toate aceste pagube nu ar fi avut loc dacă după inundaţiile din 2005 şi 2006, s-ar fi luat măsurile necesare înlăturării acestor inundaţii, pentru care s-au alocat şi fonduri.
Şi chiar dacă apele s-au retras, 11 localităţi şi apr oape 2000 de hectare de păduri, terenuri arabile şi păşuni au fost afectate. Iar efectele acestor inundaţii se mor simţi destul de mult într-un judeţ sărac aşa cum este Teleormanul.
Sursa citată ne mai informează că, pentru stabilirea pagubelor fizice şi valorice determinate de inundaţii, precum şi a măsurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate, prin ordin al prefectului, în perioada imediat următoare vor fi întocmite comisii mixte de specialişti din cadrul Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean Teleorman, Direcţiei Agricole, Direcţiei Silvice, Sistemului de Gospodărire a Apelor, Inspectoratului Judeţean în Construcţii şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al judeţului Teleorman. În funcţie de constatările în teren, privind pagubele produse de inundaţii, se vor face propuneri pentru sprijinirea populaţiei în scopul refacerii sau reparării gospodăriilor proprietate personală, avariate sau distruse.
Iar Serviciul de Gospodărire a Apelor va materializa în teren nivelurile maxime înregistrate, pentru reconstituirea undelor de viitură şi reactualizarea valorilor caracteristice de apărare, va verifica comportarea lucrărilor hidrotehnice şi se vor stabili măsurile ce se impun pentru realizarea unor noi lucrări de apărare în zonele afectate.
La finalizarea constatărilor în teren, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman se va întocmi un raport sinteză referitor la pagubele fizice şi valorice determinate de inundaţii.

M.M.