În Teleorman, apele au început să se retragă. Codul galben se menţine

După ce, în decursul ultimelor zile la nivelul judeţului Teleorman s-a repetat scenariul inundaţiilor din anii 2005 – 2006, dat de fenomenele meteorologice periculoase caracterizate prin ploi însemnate cantitativ şi vânt puternic, apele au început să se retragă însă codul “galben” pentru Pârâul Câinelui, afluent al râului Vedea se menţine în continuare. Cel puţin asta era situaţia prezentată de Sistemul de Gospodărie al Apelor Teleorman, ieri, în jurul orelor 12.00.
Asta ne face să credem că, de la inundaţiile din 2005-2006 şi până în prezent, deşi s-au alocat fonduri, nu s-a făcut absolut nimic pentru înlăturarea pericolului de inundaţii. Iar dacă lucrurile rămân în continuare la voia sorţii, următoarele inundaţii s-ar putea să ne “înghită cu totul”, pentru că în Teleorman s-a acţionat asupra efectului nu şi a cauzei.
Nivelul maxim al pagubelor a fost dat de cele şase persoane care au fost sinistrate – evacuate, tot atâtea case inundate, şi 17 gospodării care au fost afectate. Alte 352 de gospodării au fost inundate, iar 73 de anexe avariate. De furia apelor n-au scăpat nici podurile şi podeţele. Trei poduri şi 35 podeţe au fost avariate. Iar un kilometru de reţea de alimentare cu apă a fost afectat. Şi asta nu-i nimic. Aproximativ 5,45 kilometrii de drum judeţean şi 13,4 kilometrii de drum comunal au fost inundate. Dar mai grav este că apele au afectat 1.300 hectare de teren arabil, 668 de hectare de păşuni, 286 hectare păduri şi 593 de fântâni.
După intervenţii, în judeţul Teleorman sunt încă afectate de inundaţii 11 comune şi un oraş. Este vorba de comuna Tătărăştii de Sus – Sat Udupu, comuna Tătărăştii de Jos, comuna Dideşti – satul Dideşti, comuna Necşeşti cu satele Necşeşti, Gârdeşti şi Belciug, comuna Ciolăneşti cu satele Ciolăneştii din Deal şi Ciolăneştii din Vale, comuna Beuca cu satele Beuca şi satul Plopi, comuna Frumoasa – satul Păuleasca, oraşul Videle, comuna Balaci cu satele Balaci, Tecuci şi Burdeni, comuna Orbeasca cu satele Orbeasca de Sus, Orbeasca de Jos şi Lăceni, comuna Stejaru cu satul Gresia şi comuna Vârtoapele cu satele Vârtoapele de Jos şi Vârtoapele de Sus.
În jurul orelor 14.00 ale zilei de ieri, efectele inundaţiilor produse în localităţi menţionate, de râurile Teleormanul, Tecuci, Câinelui, Burdea, Zâmbreasca, Vedea şi Glavacioc, erau: 93 de gospodării, curţi/grădini inundate, 133 anexe avariate, 1 pod, 25 podeţe, 1.1 km DJ, 19,8 km DC, 38 ha păduri, 514 ha teren arabil, 213 ha păşuni şi 573 fântâni.
Însă, nu trebuie să uităm că pagubele au fost mult mai însemnate, iar repercusiunile acestor inundaţii nu vor întârzia să apară.
În ceea ce priveşte măsurile de protecţie aplicate ad-hoc de către Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman au fost date de menţinerea activată a Grupei Operative, care funcţionează la sediul ISU Teleorman; în continuare sunt pregătite efective de câte 30 subofiţeri/subunitate în cadrul I.S.U. „A.D. Ghica” Teleorman ca rezervă operativă, gata de intervenţie în punctele critice cu mijloace specifice (bărci, motopompe, camioane); pentru monitorizarea şi verificarea situaţiei în teren, la nivelul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman, au fost angrenate un număr de 92 de cadre cu 40 mijloace auto; S.G.A. Teleorman monitorizează evoluţia nivelurilor şi a debitelor la lucrările hidrotehnice cu rol de apărare, cu 23 angajaţi şi 6 autovehicule.
În continuare se acţionează conform planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, asigurându-se monitorizarea permanentă a digurilor de apărare şi cursurilor de apă cu echipele de intervenţie ale formaţiilor de lucru; în comuna Vârtoapele se supraveghează subtraversările malului drept şi se monitorizează continuu supraînălţarea malului; la formaţia Conţeşti este asigurată monitorizarea în permanenţă a digurilor de apărare cu echipele de intervenţie ale formaţiilor de lucru – 7 salariaţi; la formaţia Roşiorii de Vede este asigurată monitorizarea în permanenţă a digurilor de apărare şi a cursurilor de apă cu cei 4 muncitori din cadrul formaţiei; la nivelul C.L.S.U. riverane râurilor se menţin activate centrele operative cu activitate temporară, au fost luate măsuri pentru avertizarea populaţiei din localităţile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundaţii, au fost identificate locurile de refugiu, traseele de evacuare şi zonele de acordare a primului ajutor pentru persoanele ce ar putea fi surprinse de viituri, precum şi persoanele cu responsabilităţi în activitatea de evacuare.
Prefectul, Subprefectul, Preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, reprezentanţii structurilor MAI (IPJ, IJJ, ISU), ai Direcţiei de Sănătate Publică şi S.G.A. Teleorman, în cursul zilei de ieri s-au deplasat din nou în zonele afectate de inundaţii, pentru analizarea şi luarea măsurilor ce se impun în vederea prevenirii, limitării pagubelor şi restabilirii stării de normalitate.
Având în vedere că în localităţile afectate de inundaţii, se menţin în continuare recomandările referitoare la a nu se consuma apă din fântânile afectate, existând pericol de îmbolnăvire. În cazul în care cetăţenii au probleme în ceea ce priveşte alimentarea cu apă potabilă, aceştia sunt rugaţi să apeleze imediat la sprijinul autorităţilor locale şi, dacă este posibil, să folosească reţeaua de apă potabilă a localităţilor respective.
În această perioadă, în zonele predispuse inundaţiei, cetăţeni ar trebui să respecte în continuare recomandările autorităţilor locale şi centrale şi să se informeze periodic asupra evoluţiei situaţiei hidrologice.

M.M.