În Teleorman, 7.914 persoane beneficiază de ajutor social

În cadrul programului de combatere a sărăciei și de promovare a incluziunii sociale asigurarea venitului minim garantat reprezintă o prioritate pentru guvernanți. Programul este reglementat de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările și modificările ulterioare. Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, care se calculează ca diferență între venitul minim garantat prevăzut de lege și venitul lunar al familiei sau persoanei singure. Pentru a beneficia de venitul minim garantat, persoanele care nu sunt încadrate în muncă, din cauze obiective, trebuie să se înscrie în evidența primăriei din localitatea în care trăiesc și să efectueze anumite lucrări, în zilele stabilite de edili, în folosul comunității locale.

Cei mai mulți beneficiari de ajutoare sociale sunt în județele Dolj, Bacău, Buzău și Teleorman. În luna iunie 2019, la nivel național au beneficiat de ajutor social 173.201 persoane, dintre acestea 11.410 beneficiari fiind din județul Dolj, 9.331 din județul Bacău, 9.269 din județul Buzău, iar 7.914 persoane din județul Teleorman. Conform datelor Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială, suma totală plătită de la bugetul statului în luna iunie a.c. în cadrul programului de asigurare a venitului minim garantat s-a ridicat la 45.592.691 lei, valoarea medie a ajutorului social fiind de 263,24 lei.

În luna iunie a.c., au fost efectuate și alte plăți : restanțe, reluări în plată, plăți neachitate, corecții în contul ajutorului social, suma plătită beneficiarilor ridicându-se la 89.867 lei.

George ZAVERA