În Teleorman, 16.939 pensionari sunt beneficiari de indemnizaţii sociale minim garantate

Între prestaţiile sociale acordate în baza legii de către stat, prin Casele Judeţene de Pensii, se numără şi indemnizaţia socială minimă pentru pensionari. Acest drept a fost stabilit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate, redenumită prin articolul 7 din Legea nr. 118/2010 indemnizaţie socială pentru pensionari. Potrivit O. U.G. nr. 6/2009 beneficiază de indemnizaţie socială pensionarii din sistemul public de pensii cu domiciliul în România, dacă cuantumul pensiei lor se situează sub nivelul acestei indemnizaţii, a cărei valoare este de 350 lei. La acordarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari se au în vedere, pe lângă veniturile obţinute din pensii, şi următoarele tipuri de venituri pe care le primeşte pensionarul în calitate de beneficiar al unor legi speciale cu caracter reparatoriu : revoluţionari, veterani de război, urmaşe de veteran de război, deţinuţi politic şi urmaşii acestora, deportaţi, strămutaţi etc, beneficiar de indemnizaţie pentru soţul supravieţuitor, beneficiar al unor pensii stabilite în sisteme neintegrate sistemului public (avocaţi, anumite culte).
În judeţul Teleorman de indemnizaţie socială minimă garantată, conform plăţilor făcute în luna octombrie 2013, beneficiază 16.939 pensionari.

George ZAVERA