În Teleorman, 16.390 de fermieri au solicitat subvenții agricole pentru suprafața de 426.106 hectare

În cadrul ședinței Colegiului Prefectural din data de 25 iulie 2019 pe ordinea de zi s-a aflat și informarea prezentată de directorul executiv al Centrului Județean Teleorman al APIA, Eugen Mihai Coman, privind Campania de primire a cererilor unice de plată din acest an.

Conform prevederilor Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) este instituţia responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind:

  • plăţile directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, şi măsurile de piaţă (pilonul I. din cadrul P.A.C.);
  • unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii (pilonul II din P.A.C.).
  • ajutoare naționale finanțate de la bugetul național.

Schemele de plăţi, ajutoarele naţionale şi măsurile compensatorii aplicabile în anul 2019:

  1. Schemele de plăţi directe, (din fondul FEGA) ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 sunt: schema de plată unică pe suprafaţă; plata redistributivă; plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; plata pentru tinerii fermieri; schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și zootehnic; schema simplificată pentru micii fermieri.
  2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT (de la BN) se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic, în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
  3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală (din fondul FEADR) aplicabile pe terenuri agricole
  • PNDR 2014-2020: Măsura 10 – Agro-mediu şi climă; Măsura 11 – Agricultura ecologică; Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.
  1. Ajutoarele de stat in sectorul vegetal și zootehnic: ajutor de stat pentru motorina utilizată in agricultură; renta viageră; schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor.
  2. Măsurile de piață – intervenție: acordare produse lactate în școli; planul național apicol; Măsura 14 – porcine și păsări.

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi asociațiile crescătorilor de animale, cooperativele agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, precum şi grupurile de producători care desfăşoară activitate agricolă.

Cererile unice de plată depuse de fermieri în anul 2019:

-Numărul total de cereri depuse de fermieri = 16.390 buc.

-Suprafața totală solicitată la plată = 426.105,87 ha

-Cantitatea de lapte solicitată la plată = 19.080 to.

-Numărul de bovine solicitat la plată = 17.373 cap.

-Numărul de ovine solicitat la plată = 95.306 cap.

-Numărul de caprine solicitat la plată = 60.110 cap.

-Numărul de animale pentru care s-a solicitat sprijin cuplat = 53.347 cap.

În comparație cu anul 2018, numărul cererilor a scăzut ușor, în timp ce suprafața agricolă a crescut cu 7.523,49 ha, fapt care confirmă tendința de comasare a terenurilor.

George ZAVERA