În Teleorman, 116.392 de pensionari primesc pensii de la stat

În luna octombrie 2013, prin intermediul Casei Judeţene de Pensii Teleorman
şi-au primit drepturile financiare conferite prin lege 116.392 pensionari cuprinşi în sistemul de asigurări sociale din România. Dintre aceştia, 91.686 au fost pensionaţi la limită de vârstă, iar 2.548 au obţinut acest drept prin pensionare anticipată. Alături de aceştia, au primit pensii de invaliditate 9.414 persoane, iar de drepturile cuvenite urmaşilor persoanelor asigurate în sistemul naţional de asigurări sociale au beneficiat 12.425 persoane, alţi 319 teleormăneni primind indeminizaţiile la care le dă dreptul legislaţia în vigoare. Din cei 91.686 pensionari la limită de vârstă, 231 au vârsta cuprinsă între 26 şi 54 de ani, 2.824 între 55 şi 59 ani, 15.400 persoane între 60 şi 64 ani, 21.054 între 65-69 ani, 17.812 pensionari au între 70 şi 74 ani, iar 33.365 dintre pensionari se înscriu în categoria de vârstă 75-110 ani. Din totalul pensionarilor la limită de vârstă, femeile sunt în număr de 52.943, iar numărul bărbaţilor se ridică la 38.763 persoane.

Alte 13.159 persoane primesc indemnizaţii acordate în baza legilor speciale
În aceeaşi lună, prin Casa Judeţeană de Pensii Teleorman au primit drepturi financiare prevăzute prin legi speciale 13.159 persoane, care au calitatea de pensionari ai sistemului public de asigurări sociale. De indemnizaţii prevăzute prin Decretul lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dicatatura instaurată cu încpere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri au beneficat 368 persoane, suma cuantificată ridicându-se la 136.694 lei. Alte 358 persoane au primit în total suma de 93.023 lei drept indemnizaţii cuvenite în baza Legii 189/2000 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate pe motive etnice. Ca urmare a aplicării Legii 309/ 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul DGSM în perioada 1950-1961 au primit indemnizaţiile cuvenite 4.697 persoane, în cuantum total de 207.295 lei.
Suma totală de 503.673 lei au fost achitată celor 3.495 veterani de război şi văduve de veteran de război din judeţ. Alte 125 persoane au primit suma totală de 162.534 lei, indemnizaţii prevăzute de Legea 341/2004 cunoscută şi sub numele de Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov, din noiembrie 1987. Un număr de 4.098 de teleormăneni au primit suma totală de 458.234 lei, drepturi cuvenite în baza Legii 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor.

George ZAVERA

About The Author