În târgurile de la Orbeasca şi Gălăteni, mătrăcarii au fost puşi cu botul pe labe!

Mai trebuie făcuţi însă câţiva paşi pentru eradicarea mizeriei din târgurile săptămânale, astfel încât să se asigure desfăşurarea unui comerţ civilizat, în consens cu legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, iar târgurile să nu mai fie o pată pe obrazul autorităţilor locale şi judeţene.

Între târgurile săptămânale din Teleorman care funcţionează de foarte mulţi ani fără a avea autorizaţie de funcţionare sanitară veterinară se numără şi “celebrul” târg de la Găleteni. Un târg devenit celebru, la modul negativ vorbind, pentru condiţiile mizerabile în care săptămânal erau comercializate cantităţi foarte mari de carne de vită şi de porc, cu largul concurs al autorităţilor locale şi judeţene încălcându-se cele mai elementare norme sanitare veterinare. Ani de-a rândul în târgul de la Gălăteni s-au vândut carne de porc şi de vită, dar şi brânzeturi fără acte de provenienţă, vaci, poci şi viţei vii fără documente sanitare veterinare care să ateste sănătatea animalelor, punându-se astfel în pericol starea de sănătate a cumpărătorilor dornici de chilipir.

Apariţia şi extinderea rapidă a virusului pestei porcine africane pe teritoriul naţional, la această dată boala manifestându-se în exploataţii şi gospodării ale populaţiei din 10 judeţe ale ţării, au determinat autorităţile sanitare veterinare să ia măsuri severe de izolare şi stingere imediată a focarelor de pestă porcină şi, preventiv, interzicerea scoaterii, în vederea comercializării, a efectivelor de porci din exploataţii şi din gospodăriile cetăţenilor. Implicit, s-a instituit măsura interzicerii la comercializarea în târguri şi oboare a animalelor vii şi a cărnii de porc.

Instituirea respectivelor măsuri de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi controlul pe teren efectuat de către inspectorii Direcţiei Sanitare Veterinare Teleorman a condus la eliminarea din târguri şi oboare a vânzării de carne de porc şi de vită, precum şi de animale vii, ceea ce constituie un prim pas în respectarea legii, un semn că atunci când vor autorităţile pot contribui la protejarea stării de sănătate a populaţiei.

Sâmbăta şi duminica trecută am popsit şi noi, reporterii cotidianului Mara, în târgurile săptămânale din comunele Orbeasca şi Găleteni. În cele două târguri în care, cu puţin timp în urmă, se comercializau săptămînal câteva zeci de tone de carne tranşată de porc şi de vită, dar şi de carne transformată în aşa zisele produse tradiţionale, spre surprinderea cumpărătorilor de ocazie tarabele pe care mătrăcarii îşi expuneau marfa eru goale. Semn că măsura interzicerii vânzării de carne macră ori procesată, dar şi de animale vii, impusă de către autorităţile sanitare veterinare, aplicându-se amenzi drastice pentru cei care nu respectă legea, şi-a atins scopul. Au existat, după ştiinţa noastră, două cazuri răzleţe de aducere în preajma celor două târguri de carne de viţel şi de porc spre vânzare. La Orbeasca, conform organelor de poliţie, unui individ care se îndrepta spre târg cu un mijloc de transport propriu a i-a fost confiscată o cantitate de 314 kilograme de porc în carcasă, iar la Găleteni, un balaoacheş, postat cu maşina în afara târgului, spre halta Găteni, a încercat să vândă un tăuraş tranşat în sferturi. La semnul că ar putea apărea poliţia sanitară veterinară, mătrăcarul, cum se spune, şi-a luat tălpăşiţa!

E de apreciat faptul că în cele două târguri s-a reuşit scoaterea de la vânzare, în condiţii de igienă total improprii, a cărnii de porc şi de vită tranşate, dar şi a cărnii procesate, care pun în pericol starea de sănătate a potenţialilor cumpărători. Credem că inspectorii sanitar veterinari ar trebui să fie interesaţi şi de provenienţa cărnii din care sunt preparaţi micii şi celelalte produse de grătar, în rândul comercinaţilor din târguri existând informaţii că, în foarte multe cazuri, produsele tradiţionale specifice grătarului sunt făcute din carne procesată, cu termen de valabilitate expirat, dar şi fără acte de provenienţă.

Ce deranjează foarte mult, în cele două târguri, dar şi în multe alte locaţii de acest gen de pe întreg cuprinsul judeţului, este starea de mizerie specifică târgurilor şi oboarelor teleormănene. Chiar şi într-un târg oarecum modernizat, cum este cel din comuna Orbeasca, comercianţii de brânzeturi, de fructe şi legume, de păsări vii îşi etalează mărfurile pe mese improvizate, dar mai ales direct pe pământ.

La “botul calului”, cum se spune, consumatorii de ocazie servesc micii şi frigăruile pe mese improvizate, cu muşamale slinoase, în condiţii mizerabile, iar toaletarea ustensilelor folosite de grataragii şi spălatul mâinilor se face direct la … lighean. Acelaşi lucru se întâmplă şi în tărgul săptămânal de la Găleteni. Aici mizeria e prezentă la tot pasul, semn că autorităţile locale, dar şi cele sanitare veterinare şi pentru protecţia consumatorului au predispoziţie să treacă cu vederea încălcarea flagrantă a legilor care ar trebui să protejeze starea de sănătate a populaţiei.

În timp ce câteva zeci de tonete stau nefolosite, comercianţii de fructe şi legume, de brânzeturi şi păsări de curte îşi etalează mărfurile direct pe pământ. De la o poştă se vede că incinta târgului n-a mai fost măturată de foarte multă vreme, iar cohorta de salariaţi din primărie n-a putut fi înduplecată de domnul primar să cosească iarba din târg, semn că târgul respectiv este pentru prea-cinstiţii edili doar o vacă de muls în… campaniile electorale.

E imperios necesar ca onor conducerile Direcţiei judeţene Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţiei judeţene de Sănătate Publică şi Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Cosumatorului Teleorman să ia toate măsurile cu care sunt îndrituite prin lege pentru ca în târguri şi oboare să se desfăşoare un comerţ civilizat, în condiţii de igienă care să nu pună în pericol starea de sănătate a populaţiei, dar şi să prevină răspândirea epidemiilor la efectivele de păsări şi animale. Iar dacă nu sunt în stare să pună lucrurrle la punct, ar fi mult mai sănătos pentru populaţia din Teleorman ca târgurile unde nu se respectă legislaţia sanitară veterinară să fie închise.

George ZAVERA

Claudiu DUMITRCHE