În sprijinul absolvenţilor! Beneficii şi locuri de muncă

Obţinerea unui loc de muncă în aceste zile, mai ales într-o regiune în care economia e la pământ, este o adevărată problemă. Însă atunci când este vorba despre proaspeţii absolvenţi, problema este puţin mai simplă. În sensul că pentru angajarea acestora, statul oferă stimulente financiare angajatorilor care încadrează astfel de persoane, tinere absolvente. Pe de o parte câştigă şi angajatorii, dar şi absolvenţii care au nevoie de vechime într-un domeniu anume.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman vine în sprijinul agenţilor economici, prin subvenţionarea locurilor de muncă vacante, privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă şi pentru o mai rapidă integrare în muncă, precum şi de dobândire de experienţă şi vechime în muncă şi, după caz, în specialitate.

Contractul de stagiu şi contractual individual de muncă, se încheie la aceeaşi dată, durata contractului de stagiu fiind de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul. Pe durata stagiului, stagiarul va fi coordonat și supravegheat de un mentor desemnat de angajator.

Potrivit prevederilor Legii 76/2002, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ înregistraţi în evidenţele Serviciului Public de Ocupare, beneficiază timp de 12 luni de subvenţii în cuantum de 2.250 lei/lună/persoană.

De asemenea, reamintim că absolvenţii înregistraţi la AJOFM Teleorman care se angajează cu normă întreagă, pot beneficia de o serie de prime oferite din bugetul asigurărilor pentru şomaj (inserție, încadrare, activare, instalare). În vederea participării la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, angajatorii pot transmite până la data de 18.10.2018 oferta de locuri de muncă vacante.

C. DUMITRACHE