În sfârşit, Camerele agricole ar putea deveni realitate!

Deşi Comisia Europeană a cerut în ultimii ani, cu insistenţă, înfiinţarea Camerelor Agricole, organizaţii apolitice, a căror activitate să fie pusă în slujba fermierilor, a tuturor unităţilor din agricultură, silvicultură şi industria de procesare a producţiei primare din agricultură, a dezvoltării satului românesc problema încă nu a fost rezolvată, atât partidele aflate la guvernare, cât şi cele din opoziţie acuzându-se reciproc de încercarea de a-şi subordona din punct de vedere politic viitoarele instituţii. Un interes justificat de-altfel, dat fiind rolul pe care aceste instituţii îl vor avea în atragerea fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării sectorului agroalimentar şi a spaţiului rural.
Prima încercare de înfiinţare a Camerelor agricole, ale căror conduceri să fie alese prin vot demografic, a avut loc în anul 2010, Parlamentul adoptând în acest sens Legea 283/2010, lege promulgată de către preşedintele României. Cum nu toţi actorii de pe eşichierul politicii româneşti au fost de acord cu prevederile acestei legi, încercarea de a fi pusă în practică a fost un eşec. Trei ani mai târziu, prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2013, Legea 283/2010 a fost revizuită, renunţarea la anumite prevederi fiind făcută în scopul unei mai uşoare aplicări a legii de înfiinţare a camerelor agricole. S-a dat startul alegerilor pentru înfiinţarea camerelor agricole, termenul limită pentru încheierea acestei acţiuni de interes naţional fiind data de 12 septembrie 2013.
În bună parte din judeţele ţării, inclusiv în Teleorman, au fost constituite Comitetele judeţene de Iniţiativă pentru organizarea alegerilor, dar astfel de acţiuni au fost finalizate toamna trecută doar în câteva judeţe, între care şi Suceava, Timişoara, Caraş-Severin şi Mehedinţi.
În Teleorman, alegerile pentru desemnarea, prin votul fermierilor, a conducerii viitoarei Camere Agricole au fost oprite la scurtă vreme după constituirea Comitetului Judeţean de Iniţiativă, cauza principală regăsindu-se în lipsa fondurilor pentru desfăşurarea unei astfel de acţiuni.
Pentru a i se conferi caracter de lege, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 58/2013 pentru modificarea Legii 283/2010 privind Camerele pentru agricultură, industria alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală a fost dezbătută şi adoptată de către Parlament şi trimisă spre promulgare preşedintelui ţării. Numai că preşedintele a retrimis legea spre reexaminare în Parlament, observaţiile raportându-se la unele din modificările făcute la vechea lege. Considerând solicitările preşedintelui ca fiind nesemnificative, Senatul, prima Cameră sesizată, a adoptat însă proiectul în forma în care fusese trimis spre promulgare. Forul decizional în acest caz este Camera Deputaţilor.
Să sperăm că de această dată, desigur după ce Legea va fi promulgată, şi vor fi elaborate în regim de urgenţă normele de aplicare a legii, alegerile pentru înfiinţarea Camerelor Agricole vor fi organizate pe întreg cuprinsul ţării, condiţia fiind ca statul să pună la dispoziţia organizatorilor acestei acţiuni de interes naţional fondurile necesare.
Atribuţiile Camerelor Agricole Judeţene constau, în principal, în oferirea de asistenţă tehnică şi consiliere producătorilor agricoli în vederea absorbţiei fondurilor europene, organizarea de activităţi de popularizare şi asistenţă tehnică de specialitate prin înfiinţarea de loturi demonstrative, demonstraţii practice, târguri, expoziţii, festivaluri, seminare, simpozioane etc. De asemenea, camerele agricole vor asigura asistenţa tehnică de specialitate, economică şi managerială persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe, în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor în scopul eficientizării activităţilor la nivel de fermă.
Camerele Agricole vor colabora cu instituţiile de învăţământ şi cercetare agricolă în scopul realizării transferului tehnologic şi diseminării rezultatelor cercetării aplicative în agricultură prin elaborarea şi distribuirea gratuită de tehnologii de cultură şi de creşterea animalelor, materiale de specialitate, proiecte model.

George ZAVERA