În regiunea Sud Muntenia, Primăriile din mediul urban nu au depus nici un proiect pentru atragerea de fonduri pentru investiții

În acest an, între prioritățile de investiții aferente Programului Operațional Regional 2014-2020 se află și Prioritatea 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și Prioritatea 5.2. – ”Realizarea de acțiuni destinate mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor dezafectate, reducerii poluării aerului și promăvării măsurilor de reducere a zgomotului”. Ghidurile specifice pentru cele două priorități de investiții au fost publicate pe site-ul oficial al ADR Sud Muntenia, iar conducerea ADR Sud Muntenia a organizat întâlniri cu reprezentanții administrațiilor publice județene și din mediul urban din județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman pentru a prezenta le prezenta oportunitățile de atragere de fonduri nerambursabile.

În deschiderea unei astfel de întâlniri, directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, a declarat că “prin cele două linii de finanțare, județele din regiunea Sud Muntenia beneficiază de o alocare de aproximativ 53 de milioane de euro. Cererile de finanțare pentru impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale (Prioritatea de investiții 5.1), precum și cele pentru revitalizarea orașelor (Prioritatea de investiții 5.2) vor putea fi depuse începând din data de 25 mai, ora 12:00, până în data de 25 noiembrie a.c., ora 12:00. Față de exercițiul financiar anterior, 2007 – 2013, apelul de depunere a proiectelor va fi de tip competitiv. Cererile de finanțare trebuie să aibă o valoare totală cuprinsă între 100.000 și 5.000.000 de euro, pentru ambele priorități de investiții, excepție fiind doar în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, pentru care valoarea maximă va fi de 10 milioane de euro”.

La expirarea primelor două luni de la lansarea celor două priorități de investiții, conducerea ADR Sud Muntenia a emis un comunicat în care face referire la rezultatele înregistrate în ceea ce privește depunerea proiectelor și a cererilor de finanțare nereambursabilă. ADR Sud Muntenia : ”Având în vedere comunicatul emis de AM POR privind Modalitatea de selecție și contractare a proiectelor depuse pe POR 2014 – 2020, precizăm că în Regiunea Sud Muntenia, până în data de 31 iulie 2016 , au fost înregistrate: zero proiecte depuse în cadrul Priorității de investiții 5.1 – ”Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” și tot zero proiecte depuse în cadrul Priorității de investiții 5.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului. “

George ZAVERA