În regiunea Sud Muntenia, peste 4 milioane de euro pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, culturale şi de recreere, dedicate persoanelor vârstnice

Reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale, ai unităţilor de cult, precum și ai direcţiilor generale de asistenţă socială și protecția copilului din cele şapte judeţe ale regiunii Sud Muntenia au participat la un seminar privind oportunităţile de finanţare pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, culturale şi de recreere dedicate persoanelor vârtnice. Conform conducerii ADR Sud Muntenia, concret, în cadrul respectivului eveniment tematica abordată a vizat Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi socială”, Prioritatea de investiţii 8.1 -„Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale”, Obiectiv specific 8.3 – „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: Persoane vârstnice, Apel 2.

Participanţii au fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate și condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții ce au ca scop înfiinţarea de servicii sociale prin centrele de zi, unităţile de îngrijire la domiciliu și/sau cantine sociale. Pentru acest apel necompetitiv de proiecte derulat pe principiul „primul venit, primul servit”, regiunea Sud – Muntenia are alocat un buget de peste 4 milioane de euro. Proiectele ce depășesc pragul minim de 50 de puncte, pot fi depuse prin aplicaţia My SMIS până la data de 3 decembrie 2018, ora 13:00.

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte pot fi: unităţi administrativ-teritoriale, alte entităţi de drept public, entități de drept privat, precum asociaţii şi fundaţii constituite în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, unităţi de cult sau structuri ale cultelor, aparţinând cultelor religioase recunoscute în România conform anexei la Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, precum şi parteneriate între oricare dintre entităţile anterior menționate.

George ZAVERA