În regiunea Sud Muntenia * Peste 11 milioane euro pentru entităţile de inovare şi promovarea transferului tehnologic

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, a organizat, la jumătatea acestei săptămâni, un seminar de informare privind oportunităţile de finanţare nerambursabilă din cadrul programului Regio. Oportunităţi aferente Axei prioritare 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 – „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general”, operaţiunile 1.1 A – „Entităţile de inovare şi transfer tehnologic”, și 1.1 B – „Parcuri științifice și tehnologice”.

Conform ADR Sud Muntenia, reprezentanţii entităţilor de inovare și transfer tehnologic, ai instituțiilor de învățământ superior și ai societăților comerciale au beneficiat de informaţii cu privire la criteriile de eligibilitate a proiectelor, precum și la condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte ce au ca scop promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, a transferului de tehnologii, inovării sociale, a ecoinovarii şi a aplicaţiilor de servicii publice, a sprijinirii activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată.

Pentru aceste apeluri necompetitive de proiecte, bugetul alocat Regiunii Sud – Muntenia este de aproximativ 5,7 milioane de euro pentru fiecare dintre cele două operaţiuni aferente Priorității de investiţii 1.1. Astfel, beneficiarii eligibili, entitățile de inovare și transfer tehnologic constituite legal, parteneriatele între entitățile de inovare și transfer tehnologic, precum și asocierile în participațiune încheiate, pe de o parte între instituţii de învățământ superior acreditate și/sau o unitate de cercetare – dezvoltare, și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori pot depune cererile de finanțare până la data de 20 februarie 2019 pentru operațiunea 1.1 A, respectiv până la 13 februarie 2019 pentru operațiunea 1.1 B.

George ZAVERA