În primul trimestru 2019 peste 475 milioane euro pentru investiţii în ferme agricole şi dezvoltare rurală

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Autoritatea de Management a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, va deschide în trimestrul I al anului 2019 noi sesiuni de primire de proiecte prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Valoarea totală a fondurilor alocate se ridică la 475.836.748 euro, după cum precizează conducerea Agenţiei de Finanţare a Investițiilor Rurale (AFIR).

Astfel, în primul trimestru al anului 2019 vor fi disponibile fonduri pentru Submăsurile (sM):

4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole (51.013.105 euro);

4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigaţii (200.000.000 euro);

5.1 – Sprijin pentru investiţiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile şi ale evenimentelor catastrofale probabile (14.775.003 euro);

5.2 – Sprijin pentru investiţii privind refacerea terenurilor agricole şi a potenţialului de producţie afectate de dezastre naturale, de condiţii de mediu adverse şi de evenimente catastrofale (13.677.431 euro).

Alocarea de fonduri pentru modernizarea infrastructurii locale se va face prin deschiderea unor noi sesiuni pentru:

  • sM 7.2 – Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică – ITI Delta Dunării (16.777.774 euro);
  • sM 7.4 – Sprijin pentru investiţiile în crearea, îmbunătăţirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populaţiei rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, şi a infrastructurii aferente (13.761.860 euro);
  • sM 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural – ITI Delta Dunării (4.990.902 euro).

Grupurile de Acţiune Locală vor avea la dispoziţie o nouă oportunitate de finanţare prin sM 19.3 – Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupurilor de Acţiune Locală – Componenta B “Implementarea activităţilor de cooperare ale GAL-urilor selectate (9.270.000 euro).

De asemenea, în trimestrul I al anului 2019 vor fi lansate sesiuni de alocare de fonduri pentru Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor (sM 15.1) şi Prime pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a plantelor (sM 17.1), valoarea totală a fondurilor disponibile pentru aceste submăsuri fiind de 110.151.918 euro.

La această dată, sunt deschise sesiuni de primire a proiectelor pentru:

  • sM 1.1 – Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 6.1, 6.3 şi 10 (cost standard);
  • sM 1.2 – Sprijin pentru activităţi demonstrative şi de informare – acţiuni de informare pentru fermieri;
  • sM 4.1 – Investiţii în exploataţii agricole – sector vegetal, zona montană, Schema de ajutor de stat GBER – Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole aferentă sM 4.2, Schema de minimis pentru proiectele finanţate prin sM 4.2, dar şi Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole (sM 4.2).

Pe lângă aceste linii de finanţare, cei interesaţi au la dispoziție sM 8.1 – Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite, sau sM 16.1/ 16.1a – Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), dezvoltarea de proiecte pilot, produse şi procese în sectorul agricol/ pomicol – Etapa 2. Mai mult decât atât, din data de 3 ianuarie a fost deschisă primirea de proiecte pentru sM 16.4/ 16.4a – Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare (agricol/pomicol).

George ZAVERA