În luna aprilie 2017, fermele mici pot solicita sprijinul financiar de 15.000 euro

Linia de finanțare pentru submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici va fi lansată în luna aprilie, după cum informează Ministerul Agriculturii. Alocarea financiară pentru această sesiune de depunere a proiectelor este de 100 de milioane de euro, iar fiecare solicitant va putea primi un sprijin financiar nerambursabil în valoare de 15.000 euro.

Banii pot fi utilizați pentru procurarea de utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală a fiecărei ferme, precum și pentru investiții pentru modernizarea fermei. Beneficiari sunt fermierii care dețin în proprietate sau folosință o exploatație agricolă încadrată în categoria de fermă mică, dimensiunea unei ferme mici fiind cuprinsă între 8.000 – 11.999 SO (valoarea producției standard). Stabilirea dimensiunii economice se face conform situației existente la momentul depunerii Cererii de Finantare, asa cum este înregistrată în Sistemul Integrat de Administrare și Control al APIA din perioada de depunere stabilită conform legislației naționale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, precum și la primărie în Registrul Agricol.

Atenție ! Beneficiarul trebuie să aibă exploatația agricolă înființată și înregistrată cu cel puțin 2 ani înainte de solicitarea sprijinului.

Sprijinul financiar însumând 15.000 euro se acordă în două tranșe : 75% din cuantum la primirea deciziei de finanțare și 25% din cuantum în maximum 3 ani de la primirea deciziei de finanțare.

Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de Afaceri, iar acest Plan trebuie pus în aplicare în termen de 9 luni de la data semnării deciziei de acordare a banilor.

În cazul fermelor de animale, Planul de Afaceri va prevede obligatoriu amenajarea unei platforme de gestionare a gunoiului de grajd.

George ZAVERA