În lipsa acută de locuri de muncă, 270 de teleormăneni au reuşit încadrarea

În condiţiile în care la nivelul judeţului nostru, de o lungă perioadă de timp, rata şomajului se menţine la cote ridicate, iar în luna decembrie a atins maximul pe ţară, 10, 42 la sută, în aceeaşi perioadă a lunii decembrie 2013, în judeţul Teleorman, 270 de persoane au reuşit încadrarea în muncă. Aşa că putem spune că pentru aceştia Moş Crăciun a venit puţin mai devreme.
Situaţia dată se reflectă din programul de ocupare a forţei de muncă pentru luna decembrie 2013, atunci când un număr total de 1831 de persoane au intrat la măsurile active oferite A.J.O.F.M Teleorman.
După cum spunea, dintre aceştia doar 270 de persoane au avut şansa de a se angaja tocmai în ultima lună a anului.
Astfel, cele mai multe persoane (139), au obţinut un post cu acte în regulă prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante. Alte 32 de persoane au avut aceeaşi şansă în urma acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională, şi numai nouă persoane s-au încadrat în muncă ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională.
16 persoane au beneficiat de alocaţii pentru că s-au încadrat în muncă înainte de expirarea şomajului iar şapte persoane s-au încadrat prin stimularea mobilităţii forţei de muncă.
Statisticile de stabilire a gradului de ocupare mai rată că, un număr de aproximativ 60 persoane au intrat în câmpul muncii prin subvenţionarea locurilor de muncă, iar alţi opt absolvenţi angajaţi au beneficiat de primă de încadrare, conform art.72(2), din Legea 6/2002.
Astfel, persoanele care au rămas fără un loc de muncă, trebuie să ştie faptul că A.J.O.F.M Teleorman asigură, gratuit, mai multe servicii printre care amintim, cursurile de reorientare profesională, servicii de stimulare a forţei de muncă, medierea munci, servicii care sunt concepute tocmai a sprijini şomerii, în vederea reîncadrării în câmpul muncii.

M.M.