În curând va demara selecţia persoanelor pentru cules de căpşuni în Spania

Începând din luna ianuarie 2014, la nivel naţional, (A.N.O.F.M), se va face selecţia persoanelor aflate în bazele de date, ale Agenţiilor Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă, şi care au optat pentru obţinerea unui contract de muncă în Spania, în domeniul agricol.
Cu titlu informativ, la nivel naţional sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate, un număr de 750 de posturi vacante pentru campania de cules căpşuni, din anul 2014. Iar doritorii, trebuie să mai ştie că durata contractelor de muncă este de 3 luni, iar salariul oferit, este de 39,48 euro brut/zi.
Aşadar, persoanele interesate să lucreze în Spania, la cules de căpşuni, se pot adresa Compartimentului EURES, din cadrul A.J.O.F.M Teleorman, pentru înregistrarea în baza de date, în vederea participării la selecţiile organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
În ceea ce priveşte întocmirea documentaţiei necesare pentru înregistrarea în baza de date, aceasta trebuie să conţină: BI/CI sau Paşaport (cu valabilitate de minim 6 luni)– copie; cazierul judiciar (care să ateste că nu are antecedente penale – termen de valabilitate 6 luni) – original; adeverinţă de la medicul de familie, cu menţiunea ”clinic sănătos”; C.V. în limba română (model EUROPASS) şi cerere tip – (Anexa 3 bis, prevăzută de Procedura EURES).

M.M.