În curând, Bursa Locurilor de Muncă pentru tinerii supuşi riscului marginalizării sociale

Obţinerea unui loc de muncă este o problemă pentru marea majoritate a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, însă atunci când este vorba despre persoanele supuse marginalizării sociale, situaţia se complică destul de mult.
În sprijinul acestor persoane, cu posibilităţi de angajare extrem de mici, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman organizează, miercuri 18 decembrie 2013, începând cu orele 9.00, la sediul instituţiei, Bursa locurilor de muncă pentru tinerii supuşi riscului marginalizării sociale.
Tânărul cu risc de marginalizare socială este persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care se înregistreză la Agenţiile locale/Punctele de lucru, din raza de domiciliu şi care se încadrează în următoarele categorii: se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem; are dizabilităţi; nu are familie sau familia nu îi poate asigura întreţinerea; are copii în întreţinere; a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate; este victimă a traficului de persoane.
Pentru încadrarea în muncă a acestor persoane, legislaţia în domeniu, a creat o pârghie, prin care să ofere anumite facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă persoane cu dizabilităţi.
Astfel că, angajatorii care încadrează, în baza unui contract de solidaritate, tineri cu risc de marginalizare socială, beneficiază lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în perioada menţinerii raporturilor de muncă, dar nu mai mult de 2 ani, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă (1.000 lei).

M.M.