În consens cu cerinţele de pe piaţa muncii, reinventarea şcolilor de meserii a devenit o necesitate absolută

La Alexandria, în anii `70-`80, în actualul local al Liceului Pedagogic, a funcţionat una dintre cele mai cunoscute şcoli profesionale din partea de sud a ţării, într-o perioadă de mai bine de 20 de ani câteva mii de tineri fiind pregătiţi în meseriile de electrician, strungar, instalator sanitar, sudor, zidar etc. Şcoala frecventată de copiii teleormănenilor, dar şi de tineri din alte judeţe se numea simplu “Şcoala Profesională de Ucenici” Alexandria, unitate transformată ulterior în Liceu de construcţii. O şcoală de meserii în care pregătirea elevilor era asigurată de profesori, ingineri şi maiştri şcolari cu o îndelungată experienţă profesională la catedră dar şi în activitatea productivă, iar lecţiile teoretice îşi găseau aplicabilitate în atelierele şcolii, precum şi în unităţile industriale din municipiu. De pe băncile şcolii au ieşit în fiecare an câteva sute de muncitori calificaţi, absolvenţii de aici fiind căutaţi de toate întreprinderile din judeţ care aveau nevoie de forţă de muncă, pentru că aceştia “ştiau meserie şi se integrau foarte uşor în activitatea productivă”.
Mii de teleormăneni pot mărturisi şi astăzi că drumul în viaţă, existenţial, le-a fost asigurat de meseria, o adevărată “brăţara de aur’, însuşită la Şcoala Profesională de Ucenici. Ceva mai târziu, în Alexandria, au apărut liceele afiliate Fabricii de Rulmenţi şi Întreprinderii de Panouri şi Tablouri Electrice. La fel de bine au fost instruite zeci de generaţii de elevi în cadrul Şcolii Tehnice Agricole, în meserii precum tehnician agricol şi tehnician veterinar, mecanic utilaje agricole şi mecanizator. Din păcate, în anii postdecembrişti, şcolile de meserii din Alexandria şi din celelalte oraşe teleormănene, aşa cum s-a întâmplat în toată ţara, au fost închise una câte una, pe motiv că respectivele profesii nu mai au căutare pe piaţa forţei de muncă. Ca urmare a desfiinţării unor astfel de unităţi de învăţământ, astăzi, pentru foarte mulţi dintre agenţii economici e o adevărată aventură să găsească personal calificat în meserii cum ar fi cele de sudor electric şi autogen, electrician, macaragiu, mecanic auto, măcelar, ospătar, şofer profesionist, tehnician agricol, tehnician veterinar, tractorist etc.
Cerinţele de pe piaţa forţei de muncă au determinat Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului să pună în practică un program de reînfiinţare a şcolilor profesionale, din cele 473 de şcoli de meserii prevăzute pentru întreaga ţară, 5 urmând să-şi desfăşoare activitatea în judeţul nostru. Practic e vorba de înfiinţarea unor clase pe specificul anumitor meserii, în cadrul celor cinci grupuri şcolare teleormănene urmând să fie pregătiţi 280 de elevi. La Colegiul “Anghel Saligny” Roşiorii de Vede, 84 de elevi se pregătesc în meseriile de confecţioner textile, confecţioner tâmplărie aluminiu şi pvc şi electromecanic utilaje şi instalaţii. La Colegiul Tehnic “G-ral David Praporgescu” Turnu Măgurele programul şcolar prevede calificarea a 28 de elevi în meseria de ospătar, iar la Liceul Tehnic “Nicolae Bălcescu” Alexandria (liceul agricol) pregătirea a 56 de elevi în profesiile de horticultor şi zootehnist. La Grupul Şcolar Tehnic Alexandria organigrama din acest an prevede pregătirea a 28 de elevi în meseria de electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, iar la Grupul Şcolar Auto Roşiorii de Vede reînfiinţarea unei clase de mecanici auto. E un pas înainte, dar destul de timid, reînfiinţarea cu adevărat a şcolilor profesionale rămânând încă o problemă a cărei rezolvare nu poate suferi amânare. E nevoie reală de personal calificat, şi asta cu atât mai mult cu cât foarte mulţi dintre actualii meseriaşi, într-o bună zi, prin pensionare, vor lăsa libere sute şi sute de locuri de muncă.

George ZAVERA