În atenţia primarilor! Amenajamentele pastorale devin obligatorii din anul 2020

De foarte mulţi ani se tot vorbeşte de realizarea de către conducerile Unităţilor Administrativ Teritoriale a amenajamentelor pastorale, lucrare completă referitoare la îngrijirea şi exploatarea eficientă a pajiştilor permanente, de care este condiţionată primirea de către fermieri a subvenţiilor agricole. În această săptămână, Legea pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 adoptată în Parlamentul României a fost promulgată de preşedintele Klaus Verner Iohannis. Conform legii, realizarea amenajaentelor pastorale devine obligatorie de la data de 1 ianuarie 2020.

Prin modificările făcute se stipulează faptul că pentru a putea accesa fonduri europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei. Astfel, aplicarea amenajamentului pastoral devine obligatorie.

Conform modificărilor făcute, asociaţiile crescătorilor locali de animale, cooperativele agricole locale, grupurile de producători locali, persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul localitaţii respective cu care se încheie contracte de închiriere prin atribuire directă trebuie să fie legal constituite înainte de data depunerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. Asociaţiile, cooperativele şi grupurile de producători înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data depunerii cererii au drept de preemţiune, cu condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate economică specifică domeniului respectiv.

George ZAVERA