În atenția asociațiilor și fundațiilor * Vodafone susține financiar proiectele derulate în beneficiul copiilor, tinerilor și bătrânilor

Fundația Vodafone România derulează de câțiva ani un program de susținere financiară a proiectelor inițiate de organizațiile nonguvernamentale denumit ”Fondul pentru fapte bune”. În edițía din acest an a programului „Fondul pentru fapte bune” Fundația Vodafone România va sustine din punct de vedere financiar proiecte derulate de organizații neguvernamentale în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale, proiecte realizate în beneficiul copiilor, tinerilor și bătrânilor defavorizați social, economic sau fizic.

În cadrul rundei de finanțare din această vară vor fi susținute proiecte care asigură creșterea calității serviciilor medicale într-o instituție medicală, îmbunătățirea accesului la educație și servicii publice de asistență medicală pentru categorii defavorizate, proiecte care contribuie la creșterea calității procesului de învățământ, previn abandonul școlar și familial, oferă servicii sociale (cantine sociale/centre de zi) etc.

Proiectele sunt eligibile pentru finanțare dacă:

  • sunt propuse de o organizație neguvernamentală (asociație, fundație sau federație), înregistrată legal în România conform Ordonanței 26/2000;
  • aplicantul are experiență organizațională în derularea de proiecte similare;
  • beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoană;
  • organizația a depus bilanțul financiar pentru ultimul an fiscal și are minim 2 ani de activitate de la înființare;
  • organizația are un Raport Anual și mecanisme de raportare transparentă a activității sale (ex. site web sau pagina Facebook sau raport de audit etc.);
  • sunt în concordanță cu misiunea Fundației și cu domeniile finanțate prin această rundă de finanțare;
  • respectă condițiile menționate în Regulament.

Valoarea acestei runde de finanțare este de 300.000 de euro. Vor fi susținute proiecte în limita a 50.000 de euro. In funcție de tipul activităților propuse de fiecare aplicant, Fundația Vodafone România îsi rezervă dreptul de a finanța doar o parte din suma solicitată de aplicant sau de a crește valoarea sprijinului acordat.

Contribuția aplicantului la realizarea proiectului va fi de minimum 15% din bugetul total al proiectului. Fundația Vodafone România va susține doar costuri directe de personal, respectiv pentru echipa care lucrează direct în proiect.

O organizație poate aplica cu un singur proiect la această rundă de finanțare; în cazul organizațiilor care au filiale se aplică aceeași regulă per organizație și nu per filială.

Proiectul va fi derulat în perioada noiembrie 2016 – noiembrie 2017. Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni.

Formularul de aplicație se va completa online pe platforma Fundției Vodafone Romania http://finantare.fundatia-vodafone.ro, la secțiunea „Intră în contul tău/ Inregistrează-te”.

Termenul limită pentru completarea online a aplicațiilor este 31 august 2016, ora 17:00, iar anunțarea proiectelor selectate se va face pe data de 3 octombrie 2016.

George ZAVERA