În acest an se acordă 250 gradații de merit, în învățământul teleormănean

250 gradații de merit vor fi acordate personalului didactic și auxiliar din învățământul preuniversitar teleormănean, începând cu acest an, pe o durată de 5 ani. Lista cu numărul de gradații de merit acordate în 2017, aprobată de Consiliul de Administraţie al IŞJ Teleorman în data de 6 aprilie 2017, a fost publicată pe site-ul ISJ Teleorman.

Astfel, pentru personalul didactic de predare vor fi acordate 205 gradații de merit, dintre care 24 pentru educatoare/institutori/profesori din învățământul preșcolar și 35 pentru învățători/institutori/profesori din învățământul primar. Alte 146 gradații de merit vor fi acordate profesorilor din învățământul preuniversitar teleormănean, după cum urmează: 8 gradații de merit pentru profesori din învățământul special, 5 pentru profesori de Biologie, 2 pentru cei care predau Educație plastică; 5 pentru profesori de Informatică/TIC; 8 pentru profesori de Religie; 25 pentru profesori de Limba și literatura română; 15 pentru cei care predau Matematică; 7 pentru profesori de Istorie; câte o gradație de merit pentru profesori de Cultură civică și de Educație muzicală specializată; 3 pentru profesori de Socio-umane; 6 pentru Maiștri instructori/profesori pentru instruire practică; 13 pentru Discipline tehnice; 8 pentru profesori de Limba franceză; 2 pentru profesori de Educație muzicală; 9 pentru profesori de Limba engleză; 6 pentru profesori de Geografie; 3 pentru profesori de Chimie; 8 pentru cei care predau Fizică; 2 pentru Cluburi sportive școlare și 9 pentru profesori de Educație fizică și sport.

Pe lângă cele 205 gradații de merit pentru personalul didactic de predare, vor mai fi acordate 23 gradații de merit pentru personalul didactic de conducere, îndrumare și control și 22 gradații de merit pentru personalul auxiliar. Referitor la cele 22 gradații de merit acordate personalului auxiliar este vorba despre 17 gradații de merit pentru îngrijitori grupă preșcolari și câte o gradație de merit pentru laborant, mediator școlar, pedagog școlar, supraveghetor de noapte și tehnician.

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină candidaţii în urma evaluării dosarelor este de 70 de puncte.

Gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, începând cu data de 1 septembrie 2017.

Personalul didactic din învăţământ care beneficiază de gradaţie de merit până la 31 august 2017 poate participa la un nou concurs.

Potrivit graficului desfăşurării concursului pentru acordarea gradaţiilor de merit – sesiunea 2017, între 9-26 mai 2017 vor fi analizate dosarele pe care candidații le-au depus în perioada 7 aprilie-15 mai 2017. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării, de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar va fi aprobată între 22-23 iunie 2017. Contestațiile pot fi depuse între 29-30 iunie, urmând ca acestea să fie soluționate între 3-5 iulie 2017. Între 10-11 iulie 2017 vor fi înaintate, la Ministerul Educaţiei Naţionale, listele cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiei de merit. Pe 18 iulie va fi emis ordinul ministrului Educației Naționale privind acordarea gradației de merit.

La concursul pentru acordarea gradaţiei de merit poate participa personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar de stat, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată, cu o vechime de cel puţin 4 ani în învăţământul preuniversitar, care a obţinut performanţe în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza judeţeană, naţională sau internaţională, în perioada 1 septembrie 2011-31 august 2016 şi care a primit calificativul ”foarte bine” în fiecare an din perioada evaluată.

M. MEILĂ