În 2013, în Teleorman fost achitate 4.652 ajutoare de deces

În sistemul public de pensii din România, în afara pensiilor, în condiţiile Legii 263/2010 se acordă şi unele prestaţii, respectiv ajutor de deces în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei asiguratului ori pensionarului, precum şi bilete de tratament balnear, pentru asiguraţi şi pensionari.
Ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare. Acesta se acordă unei singure persoane, care poate face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul. În lipsa persoanelor din categoriile menţionate, ajutorul de deces se poate acorda oricărei alte persoane care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Dovada că au fost suportate cheltuielile ocazionate de deces se face cu înscrisuri doveditoare în acest sens , inclusiv cu declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ajutorului de deces.
În cazul morţii persoanei asigurate în sistemul public de pensii sau a pensionarului ajutorul de deces se ridică în acest în la 2.223 lei.
Ajutorul de deces în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului ori pensionarului este pentru anul în curs de 1.112, condiţia fiind ca persoana considerată, conform legii, membru de familie nu era asigurată sau pensionară la data decesului. Dovada că respectivul membru de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces. Se consideră membru de familie: soţul, copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau , dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă , indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate. Membri de familie sunt consideraţi şi părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
La nivelul Casei Judeţene de Pensii Teleorman, până la finele lunii octombrie 2013 au fost acordate 4.652 ajutoare de deces.

George ZAVERA