Igienizarea de primăvară în gospodării poate constitui un pericol de incendiu

Datele statistice din ultimii ani, întocmite de către ISU “A.D. Ghica” al judeţului Teleorman confirmă faptul că, în această perioadă în urma utilizării focului deschis, fără respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, poate apărea pericolul de incendiu.
Perioada de primavară fiind caracterizată prin intensificarea numărului acestor incendii, în special în mediul rural, în urma cărora s-au înregistrat importante pagube materiale şi uneori victime omeneşti.
Pentru a preveni şi reduce riscurile de producere a incendiilor în gospodăriile cetăţeneşti, arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se impune a se realiza cu respectarea mai multor masuri de siguranţă. Arderea sa se facă numai în condiţii meteo fără vânt; în zone cât mai îndepărtate de fondul forestier, locuinţe şi anexe gospodăreşti, reţele electrice sau de comunicaţii, colectarea grămezilor de vegetaţie uscată să fie în cantităţi moderate, pentru ca arderea să poată fi controlată.
De asemenea, arderea trebuie să se facă numai pe timpul zilei, prin asigurarea mijloacelor
şi a materialelor necesare pentru stingerea eventualelor incendii.
Obligatoriu arderea va fi supravegheată permanent, iar înainte de părăsirea locului arderii, se va realiza cu atenţie stingerea totală a focului. Acoperirea cu pământ a focarelor se interzice cu desăvârşire.
Totodată se impune supravegherea permanentă a copiilor pe toata durata arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale.
De reţinut faptul că în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi” sau „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi” se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

M.M.